Područje: rudarstvo


Abramović, Vladimir (Vrbovsko, 14. III. 1922 – Zagreb, 19. III. 2013), rudarski inženjer, stručnjak za sigurnost u rudnicima.

Diplomirao je 1948. na Rudarskom odsjeku Tehničkoga fakulteta…

Bedeković, Gordan (Zagreb, 26. XI. 1967), rudarski inženjer, stručnjak za oplemenjivanje mineralnih sirovina.

Diplomirao je 1993. te doktorirao 2003. na Rudarsko-geološko-naftnome fakultetu u Zagrebu disertacijom Utjecaj procesnih varijabli…

Dekanić, Igor (Zagreb, 30. VI. 1951), inženjer naftnoga rudarstva, stručnjak za naftno i plinsko gospodarstvo.

Diplomirao je 1975. te doktorirao 1981. disertacijom Prilog analizi kategorije rudarske rente s…

Durn, Goran (Zagreb, 25. V. 1962), geološki inženjer, stručnjak za mineralogiju i ležišta mineralnih sirovina.

Diplomirao je 1985. te doktorirao 1996. na Rudarsko-geološko-naftnome fakultetu u Zagrebu disertacijom Podrijetlo,…

Gaurina-Međimurec, Nediljka (Sinj, 10. II. 1957), inženjerka naftnoga rudarstva, stručnjakinja za tehnologiju izradbe bušotina i zaštite okoliša u naftnome rudarstvu.

Diplomirala je 1980. te doktorirala 1993. disertacijom Izrada…

Havliček, Jaroslav (Garešnica, 1. X. 1879 – Zagreb, 20. III. 1950), strojarski inženjer, stručnjak za energetiku i jedan od utemeljitelja Tehničke visoke škole u Zagrebu.

Diplomirao…

Kolin, Ivo (Ivan) (Zagreb, 23. IX. 1924 – Zagreb, 20. I. 2007), brodograđevni inženjer, termodinamičar i izumitelj.

Završio je 1944. Pomorsko-trgovačku akademiju u Dubrovniku, diplomirao u…

Kranjec, Velimir (Gornji Šarampov kraj Ivanić-Grada, 17. VI. 1930 – Zagreb, 7. II. 2002), geološki inženjer, doajen geologije nafte i plina u Hrvatskoj.

Diplomirao je 1955.…

Krištafor, Zdenko (Zagreb, 17. VII. 1953), inženjer naftnoga rudarstva.

Diplomirao je 1977. te doktorirao 1995. disertacijom Poboljšavanje načina odabira sklopova zaštitnih cijevi na primjeru bušotina u tzv. Dubokoj…

Kujundžić, Trpimir (Zagreb, 25. XI. 1964), rudarski inženjer, stručnjak za rudarsku mehanizaciju te eksploataciju i obradbu arhitektonsko-građevnoga kamena.

Diplomirao je 1989. te doktorirao 2002. na Rudarsko-geološko-naftnome fakultetu u…

Lučić, Antun (Lucas, Luchich, Lukić; Anton, Anthony Francis) (Split, 9. IX. 1855 — Washington, 2. IX. 1921), strojarski inženjer, naftno-rudarski poduzetnik i pionir masovne eksploatacije nafte.…

Mayer, Darko (Zagreb, 6. III. 1945), geološki inženjer, stručnjak za hidrogeologiju i zaštitu podzemnih voda.

Diplomirao je 1971. te doktorirao 1980. disertacijom Mogućnost zagađivanja vodonosnih slojeva kao posljedica…

Nakić, Zoran (Zagreb, 29. VI. 1971), geološki inženjer, stručnjak za hidrogeologiju i zaštitu podzemnih voda.

Diplomirao je 1995. te doktorirao 2003. disertacijom Uzroci i posljedice promjene kakvoće podzemne…

Sabioncello, Petar (Sabiončelo) (Antofagasta, Čile, 11. VI. 1906 – Zagreb, 1. VII. 1987), kemijski inženjer, stručnjak za rudarsku kemiju.

Diplomirao je 1928. na Kemičko-inženjerskom odjelu Tehničkoga…

Slovenec, Dragutin (Zagreb, 19. V. 1941), geološki inženjer, stručnjak za mineralogiju.

Diplomirao je 1968. na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu u Zagrebu te doktorirao 1980. disertacijom Kristalografska svojstva tinjaca i produkata…

Vujec, Slavko (Vižanovec kraj Zlatara, 16. VI. 1934), rudarski inženjer, stručnjak za mehaniku stijena i metode otkopavanja u rudarstvu.

Diplomirao je 1959. na Rudarskom odjelu Tehnološkoga fakulteta u…