Objavljeno:
Ažurirano: 5. ožujka 2020

Franotović, Damir (Korčula, 27. IX. 1913 – Houston, 7. X. 1982), rudarski inženjer.

Diplomirao je na studiju rudarstva 1939. u Ljubljani. Radio je kao glavni inženjer i upravitelj u poduzeću Boksitni rudnici Drniš 1940–58., potom u rudnicima boksita u Grčkoj 1958–60., rudnicima fosfata u Jordanu 1960–62. i 1965. i Tunisu 1963–64. Do umirovljenja 1980. bio je zaposlen u zagrebačkom poduzeću Geotehnici kao priznati rudarski projektant za rudnike boksita i nemetala te stručnjak za grafičko prikazivanje rudarsko-geoloških pojava. Objavljivao je u periodicima radove o ležištima boksita te o aluminijskoj industriji u Hrvatskoj. Važan je njegov rad Boksiti Dalmacije, njihova problematika i perspektive, objavljen u beogradskoj Tehnici 1954. kao prva temeljitija dokumentirana ocjena rudarske vrijednosti sjeverne Dalmacije, nakon čega je počelo razdoblje opsežnijih istraživanja ležišta boksita na tom području.


Ostali podatci
Iz arhive LZMK-a

K. Sakač: FRANOTOVIĆ, DAMIR. Hrvatski biografski leksikon, sv. 4, 1998., str. 436.

Franotović, Damir
Rudarski inženjer.

Opći podatci
Ime
Damir
Prezime
Franotović
Mjesto i datum rođenja
Korčula, 27. 09. 1913.
Mjesto i datum smrti
Houston (SAD), 07. 10. 1982.
Povezana poduzeća
Geotehnika, Zagreb

Kategorije i područja