Uže područje: rudarstvo


Dunda, Siniša (Imotski, 24. XII. 1942), rudarski inženjer, stručnjak za eksploataciju i obradbu arhitektonsko-građevnog kamena.

Diplomirao je na Rudarsko-geološko-naftnome fakultetu u Zagrebu 1969. te doktorirao 1993. disertacijom Teorijsko-eksperimentalne…

rudarstvo, temeljna gospodarska djelatnost koja se bavi istraživanjem i eksploatacijom mineralnih sirovina (rudnog blaga) u čvrstom, tekućem ili plinovitom stanju. Sukladno hrvatskom Zakonu o rudarstvu rudarstvo obuhvaća i sanaciju (rekultivaciju)…