Objavljeno: .
Ažurirano: 12. studenoga 2021.

Bedeković, Gordan (Zagreb, 26. XI. 1967), rudarski inženjer, stručnjak za oplemenjivanje mineralnih sirovina.

Diplomirao je 1993. te doktorirao 2003. na → Rudarsko-geološko-naftnome fakultetu u Zagrebu disertacijom Utjecaj procesnih varijabli na flotabilnost ugljena (mentor → B. Salopek). Od 1994. zaposlen je na Fakultetu, gdje je u zvanje redovitoga profesora izabran 2016. Predaje kolegije Modeliranje i simulacije u preradi primarnih i sekundarnih sirovina, Oplemenjivanje mineralnih sirovina I i II, Procesi fizikalne separacije, Recikliranje i obrada otpada, Zaštita zraka. Predstojnik je Zavoda za rudarstvo i geotehniku od 2017. te voditelj Laboratorija za oplemenjivanje mineralnih sirovina i zaštitu okoliša od 2008. Dužnosti prodekana Fakulteta obnašao je 2009−13. Znanstveno i stručno bavi se oplemenjivanjem mineralnih sirovina, recikliranjem krutog otpada, zaštitom zraka, čišćenjem tla i otpadnih voda. Urednik je struke rudarstvo → Rudarsko-geološko-naftnog zbornika od 2014. Redoviti je član HATZ-a od 2018.

Bedeković, Gordan

Rudarski inženjer, stručnjak za oplemenjivanje mineralnih sirovina.

Opći podatci
Ime
Gordan
Prezime
Bedeković
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 26. 11. 1967.
Povezane osobe

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Uže područje