Objavljeno: .
Ažurirano: 28. veljače 2023.

Rudarsko-geološko-naftni zbornik, znanstveni časopis → Rudarsko-geološko-naftnoga fakulteta (RGNF) Sveučilišta u Zagrebu. Izlazi od 1989., u početku kao godišnjak. Pri osnutku imao je podnaslov Glasilo RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 1992−97. Glasilo RGN fakulteta u Zagrebu i Društva hrvatskih rudarskih inženjera, a od 2015. Glasilo RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Dva puta na godinu izlazio je 2012–16., 2016. izišao je tri puta, a od 2017. izlazi četiri puta na godinu. Obrađuje teme iz rudarstva, geologije, geološkog i naftnog inženjerstva, energetike, matematike, fizike, zrakoplovstva, raketne i svemirske tehnike. Urednički odbor čine stručnjaci iz hrvatske i međunarodne znanstvene zajednice. Recenzirane znanstvene radove objavljuju autori iz cijeloga svijeta na hrvatskom i engleskom jeziku, a indeksiran je u vodećim svjetskim bazama podataka. Zbornik je časopis otvorenog tipa i sva godišta od 1989. dostupna su na portalu znanstvenih časopisa RH od 2006.

Glavni urednici časopisa Rudarsko-geološko-naftni zbornik
Branko Crnković 1989−2001.
Davorin Matanović 2002−14.
Tomislav Malvić 2015–22.
Tomislav Korman od 2022.

Naslovnica znanstvenoga časopisa, 2019.

Ostali podatci
Mrežne poveznice

Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Rudarsko-geološko-naftni zbornik

Rudarsko-geološko-naftni zbornik. Hrčak, portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa

Rudarsko-geološko-naftni zbornik
Naslovnica prvoga broja znanstvenoga časopisa, 1989.

Znanstveni časopis koji obrađuje teme iz rudarstva, geologije, geološkog i geofizikalnonaftnog inženjerstva, energetike, matematike, fizike, zrakoplovstva, raketne i svemirske tehnike.


Kategorije i područja