Objavljeno: .
Ažurirano: 24. svibnja 2022.

Salopek, Branko (Zagreb, 9. XII. 1942), rudarski inženjer, stručnjak za oplemenjivanje mineralnih sirovina, recikliranje otpada i zaštitu okoliša.

Diplomirao je 1968. na Rudarsko-geološko-naftnome fakultetu u Zagrebu, te magistrirao 1979. i doktorirao 1982. disertacijom Teorija i tehnologija kombiniranog sistema zgušnjivanja i dubinske filtracije na Prirodoslovno-tehničkome fakultetu u Ljubljani. U poduzeću Jugokeramika bio je zaposlen do 1971., od kada je radio na Rudarsko-geološko-naftnome fakultetu u Zagrebu, od 1997. kao redoviti profesor u trajnome zvanju. Predavao je kolegije Oplemenjivanje mineralnih sirovina I i II, Zaštita okoliša, Recikliranje i odlaganje otpada, Upravljanje okolišem. Bio je predstojnik Zavoda za rudarstvo i geotehniku te prodekan Fakulteta (1989−95). Sudjelovao je u nastavi stručnih kolegija na Geotehničkome fakultetu u Varaždinu te u izvedbi poslijediplomskoga interdisciplinarnog studija Ekoinženjerstva. Znanstveno i stručno bavio se područjem oplemenjivanja mineralnih sirovina, recikliranja otpada i zaštite okoliša. Bio je član uređivačkog odbora → Rudarsko-geološko-naftnoga-zbornika. Redoviti je član HATZ-a.

Salopek, Branko
Rudarski inženjer, stručnjak za oplemenjivanje mineralnih sirovina, recikliranje otpada i zaštitu okoliša.

Opći podatci
Ime
Branko
Prezime
Salopek
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 09. 12. 1942.
Povezane osobe
Povezane ustanove
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske,
Rudarsko-geološko-naftni fakultet

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Uže područje