Objavljeno: .
Ažurirano: 18. kolovoza 2021.

Abramović, Vladimir (Vrbovsko, 14. III. 1922 – Zagreb, 19. III. 2013), rudarski inženjer, stručnjak za sigurnost u rudnicima.

Diplomirao je 1948. na Rudarskom odsjeku Tehničkoga fakulteta u Zagrebu te doktorirao 1979. disertacijom Analiza utjecaja intervala paljenja mina na tehnološka unapređenja i sigurnost rada u metanskim ugljenokopima na zagrebačkom → Rudarsko-geološko-naftnome fakultetu. Od 1948. radio je u → Istarskim ugljenokopima u Raši baveći se problemima sanacije, izobrazbe kadrova i proizvodnje. Od 1980. bio je redoviti profesor Rudarsko-geološko-naftnoga fakulteta u Zagrebu. Umirovljen je 1992. Predavao je kolegije Dobivanje i podgrađivanje, Izgrađivanje rudničkih prostorija, Podzemne prostorije i tuneli, Projektiranje u rudarstvu. Od osnutka Tehničkoga muzeja 1954. u Zagrebu (→ Tehnički muzej Nikola Tesla; sv. 4) bio je stalni suradnik, te idejni začetnik i projektant rudarskog odjela. Izradio je mnogobrojne projekte i studije otvaranja i eksploatacije rudnika te se znanstveno i stručno bavio problematikom sigurnosti u rudnicima, tehnike miniranja i izvedbe površinskih i podzemnih kopova. Objavio je djela Eksplozije i požari u rudnicima (s A. Zambellijem, 1953) i Projektiranje u rudarstvu (s B. Perićem, 1996).


Ostali podatci
Što pročitati?

Rudarsko-geološko-naftni fakultet u Zagrebu. Spomenica (1939–1969). Zagreb, 1971., str. 49.

Iz arhive LZMK-a

D. Bidjin: ABRAMOVIĆ, VLADIMIR. Hrvatski biografski leksikon, sv. 1, 1983., str. 6.

Abramović, Vladimir

Rudarski inženjer, stručnjak za sigurnost u rudnicima.

Opći podatci
Ime
Vladimir
Prezime
Abramović
Mjesto i datum rođenja
Vrbovsko, 14. 03. 1922.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 19. 03. 2013.
Povezana poduzeća

Kategorije i područja