Objavljeno: .
Ažurirano: 26. svibnja 2022.

Dunda, Siniša (Imotski, 24. XII. 1942), rudarski inženjer, stručnjak za eksploataciju i obradbu arhitektonsko-građevnog kamena.

Diplomirao je na Rudarsko-geološko-naftnome fakultetu u Zagrebu 1969. te doktorirao 1993. disertacijom Teorijsko-eksperimentalne značajke eksploatacije arhitektonsko-građevnog kamena dijamantnom žičnom pilom (mentor → V. Abramović). Radio je u zagrebačkim poduzećima Geotehnika (1970−73) i Viadukt (1974−76) te u Poduzeću za ceste Pula (1973−74), a od 1976. bio je zaposlen na zagrebačkom Rudarsko-geološko-naftnome fakultetu; od 2007. kao redoviti profesor. Predavao je kolegije Eksploatacija i obrada arhitektonsko-građevnog kamena, Rudnički strojevi, Rudnički transport i izvoz. Bio je predstojnik Zavoda za rudarstvo i geotehniku Fakulteta. Umirovljen je 2008. Znanstveno i stručno bavio se eksploatacijom, preradbom, ugradnjom i poviješću arhitektonsko-građevnog kamena. Autor je djela Obrada arhitektonsko-građevnog kamena (1989) i Eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena (s → T. Kujundžićem, 2001).

Dunda, Siniša
Rudarski inženjer, stručnjak za eksploataciju i obradu arhitektonsko-građevnog kamena.

Opći podatci
Ime
Siniša
Prezime
Dunda
Mjesto i datum rođenja
Imotski, 24. 12. 1942.
Povezana poduzeća
Geotehnika

Kategorije i područja