Objavljeno: .
Ažurirano: 22. listopada 2021.

Kujundžić, Trpimir (Zagreb, 25. XI. 1964), rudarski inženjer, stručnjak za rudarsku mehanizaciju te eksploataciju i obradbu arhitektonsko-građevnoga kamena.

Diplomirao je 1989. te doktorirao 2002. na Rudarsko-geološko-naftnome fakultetu u Zagrebu disertacijom Utjecajne veličine pri iskopu stijena hidrauličnim čekićima (mentori → S. Vujec i S. Dunda). Bio je zaposlen u poduzeću Hidroelektra u Zagrebu 1990–92., a od 1992. radi na zagrebačkom Rudarsko-geološko-naftnome fakultetu, od 2016. kao redoviti profesor. Predaje kolegije Rudarski i geotehnički strojevi, Bušenje, Transport i izvoz, Eksploatacija i obrada arhitektonsko-građevnoga kamena, Alternativne metode eksploatacije. Bio je predstojnik Zavoda za rudarstvo i geotehniku Fakulteta (2009−13). Znanstveno i stručno bavi se mehanikom stijena, mehaničkim razrušavanjem stijena te eksploatacijom i obradbom arhitektonsko-građevnoga kamena. Suautor je digitalnoga udžbenika Eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena (sa S. Dundom, 2000). Bio je urednik struke rudarstvo Rudarsko-geološko-naftnog zbornika (2007–14). Od 2019. član je HATZ-a.

Kujundžić, Trpimir

Rudarski inženjer, stručnjak za rudarsku mehanizaciju te eksploataciju i obradu arhitektonsko građevnog kamena.

Opći podatci
Ime
Trpimir
Prezime
Kujundžić
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 25. 11. 1964.
Povezana poduzeća
Hidroelektra

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Uže područje