Objavljeno: .
Ažurirano: 15. veljače 2022.

Vujec, Slavko (Vižanovec kraj Zlatara, 16. VI. 1934), rudarski inženjer, stručnjak za mehaniku stijena i metode otkopavanja u rudarstvu.

Diplomirao je 1959. na Rudarskom odjelu Tehnološkoga fakulteta u Zagrebu (→ Rudarsko-geološko-naftni fakultet), gdje je doktorirao 1971. disertacijom Obračun vjetrenih mreža rudnika elektronskim računskim strojevima (mentor → E. Teply). Radio je u Ivanečko-ladanjskim ugljenokopima (1959–62), a od 1962. na zagrebačkom Fakultetu, gdje je u zvanje redovitoga profesora izabran 1979. Predavao je kolegije Mehanika stijena, Vjetrenje i odvodnjavanje, Eksploatacija rudišta. Osnivač je Laboratorija za mehaniku stijena (1974) te je obnašao dužnosti starješine Rudarskog odjela (1972−74), predstojnika Zavoda za rudarstvo i mehaniku stijena (1974−82) te dekana Instituta za rudarstvo, geotehniku i naftu (1984−86) Fakulteta. Umirovljen je 2004.

Znanstveno i stručno bavio se problematikom mehanike stijena, vjetrenja rudnika, metoda otkopavanja mineralnih sirovina, geostatistike te povijesti rudarstva. Kao glavni istraživač vodio je znanstvene projekte s temama istraživanja rasporeda naprezanja i deformacija stijenskoga masiva oko građevinskih objekata, stabilnosti pokosa otvorenih kopova, unapređenja metoda eksploatacije boksita te ekoloških aspekata otkopavanja mineralnih sirovina. U sklopu hrvatsko-američkoga znanstveno-tehnologijskog programa vodio je 1995−97. međunarodni projekt Carbonate Rock Mining. Od 2004. predsjednik je Udruge hrvatskih rudarskih inženjera, a bio je jedan od osnivača i prvi predsjednik Hrvatskog društva za mehaniku stijena (1991−2000; od 1998. Hrvatska udruga za mehaniku stijena, danas Hrvatsko geotehničko društvo). Od 2011. je professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu, a Sveučilište u Petroşani (Rumunjska) dodijelilo mu je 2001. počasni doktorat.

Vujec, Slavko

Rudarski inženjer, stručnjak za mehaniku stijena i metode otkopavanja u rudarstvu.

Opći podatci
Ime
Slavko
Prezime
Vujec
Mjesto i datum rođenja
Vižanovec kraj Zlatara, 16. 06. 1934.

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Uže područje