Objavljeno: .
Ažurirano: 24. svibnja 2022.

Teply, Ermin (Velika Loka, Slovenija, 29. III. 1902 – Zagreb, 16. V. 1991), rudarski inženjer, stručnjak za projektiranje i vjetrenje rudnika.

Diplomirao je 1929. na Tehničkom fakultetu u Ljubljani. Bio je zaposlen kao upravitelj u rudnicima u Senju (1927−32), Ugljeviku (1932−35), Banjoj Luci (1935−37), Ljubiji (1937−41), Novoj Gradiški (1941−45) i Banovićima (1946−49). U Ministarstvu industrije i rudarstva NR Hrvatske u Zagrebu radio je 1945−46., a u Ministarstvu rudarstva FNRJ u Beogradu 1949−51. Od 1952. bio je zaposlen na Rudarskom odsjeku → Tehničkoga fakulteta u Zagrebu (sv. 4) (od 1964. → Rudarsko-geološko-naftni fakultet); od 1956. u zvanju redovitog profesora. Predavao je kolegije Rudarstvo i Enciklopedija rudarstva. Bio je predstojnik Zavoda za rudarstvo te prodekan (1960–61) Fakulteta. Umirovljen je 1972. Posebno se istaknuo projektima površinskih kopova u zemlji i inozemstvu (San Isidro, Venezuela). Razradio je vjetrene sustave u mnogim rudnicima i u tunelu kroz Karavanke. Prvi je u nas uveo proizvodne i transportne rudarske uređaje velikoga kapaciteta, a u vjetrenje jamskih prostorija uveo je računalne metode. Objavio je knjigu Rudnička ventilacija (1990). Godine 1987. dodijeljen mu je počasni doktorat Sveučilišta u Zagrebu.


Ostali podatci
Što pročitati?

Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Spomenica (1939–1969). Zagreb, 1971., str. 62.

Teply, Ermin
Rudarski inženjer, stručnjak za projektiranje i vjetrenje rudnika.

Opći podatci
Ime
Ermin
Prezime
Teply
Mjesto i datum rođenja
Velika Loka (Slovenija), 29. 03. 1902.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 16. 05. 1991.
Povezane osobe

Kategorije i područja