Objavljeno: .
Ažurirano: 17. prosinca 2021.

Vrkljan, Darko (Zagreb, 1. X. 1952), rudarski inženjer, stručnjak za eksploataciju nemetalnih mineralnih sirovina i rudarsku legislativu.

Diplomirao je 1978. na → Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu u Zagrebu, gdje je doktorirao 1998. disertacijom Utvrđivanje minerskih značajki emulzijskih eksploziva i njihova primjena za miniranje stijena (mentor J. Krsnik). Radio je u zagrebačkom poduzeću → Geotehnika (sv. 3) (1980−85), a 1985. zaposlio se na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu gdje je u zvanje redovitoga profesora izabran 2009. Umirovljen je 2018. Bio je predstojnik Zavoda za rudarstvo i geotehniku (2005−09) te osnivač i voditelj Laboratorija za vjetrenje i kvalitetu zraka (2002−18). Predavao je kolegije Površinska eksploatacija mineralnih sirovina, Tehnologija nemetalnih mineralnih sirovina, Vjetrenje i odvodnjavanje rudnika, Rudarsko pravo i propisi, Alternativne metode eksploatacije. Suautor je sveučilišnih udžbenika Podzemna eksploatacija mineralnih sirovina (sa S. Živkovićem i J. Nuićem, 1998) te Površinska eksploatacija mineralnih sirovina (sa S. Živkovićem, 2002). Član je HATZ-a od 2009.

Vrkljan, Darko

Rudarski inženjer, stručnjak za eksploataciju nemetalnih mineralnih sirovina i rudarsku legislativu.

Opći podatci
Ime
Darko
Prezime
Vrkljan
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 01. 10. 1952.
Povezane ustanove
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske,
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Povezana poduzeća
Geotehnika

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Uže područje