Objavljeno: .
Ažurirano: 14. veljače 2022.

Kolin, Ivo (Ivan) (Zagreb, 23. IX. 1924 – Zagreb, 20. I. 2007), brodograđevni inženjer, termodinamičar i izumitelj.

Završio je 1944. Pomorsko-trgovačku akademiju u Dubrovniku, diplomirao u Zagrebu 1949. na Ekonomskome fakultetu i 1955. na Brodograđevnom odsjeku Tehničkoga fakulteta. Doktorirao je 1972. disertacijom Optimalna realizacija teoretskog Stirlingovog procesa na Tehnološkome fakultetu u Zagrebu, a 1977. disertacijom Degresija veličina nuklearnih elektrana i na Ekonomskome fakultetu u Sarajevu. Bio je zaposlen kao konstruktor u poduzeću Ventilator u Zagrebu (1956–58). Na Rudarskom odjelu Tehnološkog fakulteta (→ Rudarsko-geološko-naftni fakultet) u Zagrebu radio je od 1958., kao redoviti profesor od 1973. do umirovljenja 1994., a predavao je kolegije Strojarstvo, Termodinamika i Opće strojarstvo. Na kemijsko-tehnološkom odjelu istog fakulteta predavao je kolegije Kemijsko inženjerstvo i Termodinamika (1963−81) te na Biotehnološkom odjelu kolegije Energetika i Tehnička termodinamika (1963−79). Bio je gostujući profesor na mnogim sveučilištima, među ostalima na rimskome sveučilištu La Sapienza 1987–2001.

Plosnati tip Stirlingova motora Dubrovnik 2 koji je konstruirao I. Kolin, 1985., Tehnički muzej Nikola Tesla, Zagreb

Područje njegova znanstvenoga rada bila je termodinamika i energetika, poglavito Stirlingov motor. Konstruirao je novi, plosnati motor toga tipa za rad pri niskim temperaturama (njemački patent 1982., američki 1984). Sudjelovao je na mnogobrojnim domaćim i međunarodnim skupovima, te radove objavljivao u zbornicima i časopisima. Osmislio je i izradio 52 modela toplinskih strojeva uz pomoć kojih je predstavljen povijesni razvoj toplinskih strojeva kao stalni postav u Tehničkome muzeju u Zagrebu, o kojem je snimljen dokumentarni film Pokretna moć vatre. Bio je suradnik Pomorskoga leksikona LZ-a. Autor je knjiga Izotermički motor Stirlingova ciklusa (Isothermal Stirling-Cycle Engine; 1983), Stirlingov motor. Povijest, teorija, praksa (Stirling Motor. History, Theory, Practice; 1991) i Energija i bruto društveni proizvod (Energy and Gross National Product, 2006). Osim više međunarodnih priznanja, dobio je Nagradu »Nikola Tesla« 1967. te Godišnju nagradu za znanost 1996. Od 1998. je professor emeritus.


Ostali podatci
Što pročitati?

S. Koščak Kolin: Međunarodna komemoracija professoru emeritusu Ivi Kolinu. Rudarsko-geološko-naftni zbornik, 19(2007) 1, str. 127–128.

Što posjetiti?

Tehnički muzej Nikola Tesla, stalni postav, Pokretna moć vatre

Iz arhive LZMK-a

D. Taboršak: KOLIN, IVO. Hrvatski biografski leksikon, sv. 7, 2009., str. 528.

Kolin, Ivo

Brodograđevni inženjer, termodinamičar i izumitelj.

Opći podatci
Ime
Ivo (Ivan)
Prezime
Kolin
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 23. 09. 1924.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 20. 01. 2007.
Povezane osobe
Povezana poduzeća
Nagrada
državne nagrade za znanost

Kategorije i područja