Objavljeno: .
Ažurirano: 6. lipnja 2022.

Kolin, Ivo (Ivan) (Zagreb, 23. IX. 1924 – Zagreb, 20. I. 2007), brodograđevni inženjer, termodinamičar i izumitelj.

Završio je 1944. Pomorsko-trgovačku akademiju u Dubrovniku, diplomirao u Zagrebu 1949. na Ekonomskome fakultetu i 1955. na Brodograđevnom odsjeku Tehničkoga fakulteta. Doktorirao je 1972. disertacijom Optimalna realizacija teoretskog Stirlingovog procesa na Tehnološkome fakultetu u Zagrebu, a 1977. disertacijom Degresija veličina nuklearnih elektrana i na Ekonomskome fakultetu u Sarajevu. Bio je zaposlen kao konstruktor u poduzeću Ventilator u Zagrebu (1956–58). Na Rudarskom odjelu Tehnološkog fakulteta (→ Rudarsko-geološko-naftni fakultet) u Zagrebu radio je od 1958., kao redoviti profesor od 1973. do umirovljenja 1994., a predavao je kolegije Strojarstvo, Termodinamika i Opće strojarstvo. Na kemijsko-tehnološkom odjelu istog fakulteta predavao je kolegije Kemijsko inženjerstvo i Termodinamika (1963−81) te na Biotehnološkom odjelu kolegije Energetika i Tehnička termodinamika (1963−79). Bio je gostujući profesor na mnogim sveučilištima, među ostalima na rimskome sveučilištu La Sapienza 1987–2001.

Plosnati tip Stirlingova motora Dubrovnik 2 koji je konstruirao I. Kolin, 1985., Tehnički muzej Nikola Tesla, Zagreb

Područje njegova znanstvenoga rada bila je termodinamika i energetika, poglavito Stirlingov motor. Konstruirao je novi, plosnati motor toga tipa za rad pri niskim temperaturama (njemački patent 1982., američki 1984). Sudjelovao je na mnogobrojnim domaćim i međunarodnim skupovima, te radove objavljivao u zbornicima i časopisima. Osmislio je i izradio 52 modela toplinskih strojeva uz pomoć kojih je predstavljen povijesni razvoj toplinskih strojeva kao stalni postav u Tehničkome muzeju u Zagrebu, o kojem je snimljen dokumentarni film Pokretna moć vatre. Bio je suradnik Pomorskoga leksikona LZ-a. Autor je knjiga Izotermički motor Stirlingova ciklusa (Isothermal Stirling-Cycle Engine; 1983), Stirlingov motor. Povijest, teorija, praksa (Stirling Motor. History, Theory, Practice; 1991) i Energija i bruto društveni proizvod (Energy and Gross National Product, 2006). Osim više međunarodnih priznanja, dobio je Nagradu »Nikola Tesla« 1967. te Godišnju nagradu za znanost 1996. Od 1998. professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu.


Ostali podatci
Što pročitati?

S. Koščak Kolin: Međunarodna komemoracija professoru emeritusu Ivi Kolinu. Rudarsko-geološko-naftni zbornik, 19(2007) 1, str. 127–128.

Što posjetiti?

Tehnički muzej Nikola Tesla, stalni postav, Pokretna moć vatre

Iz arhive LZMK-a

D. Taboršak: KOLIN, IVO. Hrvatski biografski leksikon, sv. 7, 2009., str. 528.

Kolin, Ivo

Brodograđevni inženjer, termodinamičar i izumitelj.

Opći podatci
Ime
Ivo (Ivan)
Prezime
Kolin
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 23. 09. 1924.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 20. 01. 2007.
Povezane osobe
Povezana poduzeća
Nagrada
državne nagrade za znanost

Kategorije i područja