Objavljeno: .
Ažurirano: 30. rujna 2021.

Gaurina-Međimurec, Nediljka (Sinj, 10. II. 1957), inženjerka naftnoga rudarstva, stručnjakinja za tehnologiju izradbe bušotina i zaštite okoliša u naftnome rudarstvu.

Diplomirala je 1980. te doktorirala 1993. disertacijom Izrada tehnički optimalnih bušotina radi gospodarskog iscrpka ležišta ugljikovodika (mentor → I. Ibrahimpašić) na Rudarsko-geološko-naftnome fakultetu u Zagrebu. Na istom je fakultetu zaposlena od 1980., od 2001. u zvanju redovite profesorice. Predaje kolegije Bušenje II, Bušotinski fluidi I i II, Postupanje s otpadom iz naftnog rudarstva, Utiskivanje otpada iz naftnog rudarstva u bušotine. Voditeljica je Laboratorija za bušotinske fluide od 2015., a obnašala je dužnosti predstojnice Zavoda za naftno rudarstvo (1996−98) i prodekanice (2005−09) Fakulteta. Znanstveno i stručno bavi se problematikom tehnologije izradbe bušotina, bušotinskih fluida, cementiranja bušotina te zaštitom okoliša u naftnome rudarstvu. Urednica je opsežnog djela Handbook of Research on Advancements in Environmental Engineering (2015), te suautorica izdanja Izrada bušotina. Priručnik s primjerima (s B. Kavedžijom i → Z. Krištaforom, 1990). Od 2002. članica je HATZ-a.

Gaurina-Međimurec, Nediljka

Inženjerka naftnoga rudarstva, stručnjakinja za tehnologiju izradbe bušotina i zaštite okoliša u naftnome rudarstvu.

Opći podatci
Ime
Nediljka
Prezime
Gaurina-Međimurec
Mjesto i datum rođenja
Sinj, 10. 02. 1957.
Povezane ustanove
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske,
Rudarsko-geološko-naftni fakultet

Kategorije i područja