Objavljeno: .
Ažurirano: 11. listopada 2021.

Ibrahimpašić, Ifet (Bjelaj kraj Bosanskoga Petrovca, 1. I. 1929 – Zagreb, 25. VIII. 1993), naftno-rudarski inženjer, stručnjak za problematiku hidrodinamike pri izradbi i osvajanju naftnih bušotina.

Diplomirao je 1956. na Rudarskom odsjeku Tehničkoga fakulteta u Zagrebu (→ Rudarsko-geološko-naftni fakultet), gdje je doktorirao 1965. disertacijom Doprinos metodici proračunavanja primarnih cementiranja u sprečavanju iznenadnih izbacivanja naftnih i plinskih bušotina. Radio je kao inženjer, voditelj i savjetnik zagrebačkog poduzeća Naftaplin (1956−87; → INA), gdje je bio jedan od pionira hrvatske naftne industrije, a od 1963. usporedno i na matičnome Fakultetu, od 1979. u zvanju redovitoga profesora.

Znanstveno i stručno bavio se razvojem gospodarstva i obrazovno-znanstvenih sustava hrvatskoga naftnog gospodarstva. Multidisciplinarnim pristupom pri dobivanju ugljikovodika posebno je obuhvatio problematiku hidrodinamičkih problema pri izradbi i osvajanju naftnih bušotina, odn. tehnologije upravljanja naftnim kupkama u svrhu sprečavanja prihvata bušaćih alata u bušotinama te područjem primarnih cementacija zaštitnih kolona u uvjetima gubljenja isplake radi sprečavanja iznenadnih erupcija. Određivao je uvjete istraživanja i razradbe ležišta te izradbe bušotina u Dinaridima i jadranskom području.

Bio je glavni urednik časopisa → Nafta. Dobio je Nagradu »Nikola Tesla« (1987).


Ostali podatci
Što pročitati?

M. Zelić: In Memoriam: Ifet Ibrahimpašić (1. I. 1929. − 25. VIII. 1993.). Rudarsko-geološko-naftni zbornik, 5(1993), str. 237−238.

Iz arhive LZMK-a

I. Velić: IBRAHIMPAŠIĆ, IFET, Hrvatski biografski leksikon, sv. 6, 2005., str. 9.

Ibrahimpašić, Ifet

Inženjer naftnoga rudarstva, stručnjak za problematiku hidrodinamike pri izradbi i osvajanju naftnih bušotina.

Opći podatci
Ime
Ifet
Prezime
Ibrahimpašić
Mjesto i datum rođenja
Bjelaj (BiH), 01. 01. 1929.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 25. 08. 1993.
Nagrada
državne nagrade za znanost
Povezani časopisi

Kategorije i područja