Objavljeno: .
Ažurirano: 20. siječnja 2022.

Nafta, znanstveno-stručni časopis Hrvatskoga nacionalnoga komiteta Svjetskog vijeća za naftu i plin i Znanstvenoga vijeća za naftu HAZU-a. Počeo je izlaziti kao mjesečnik 1950., prvi izdavač bila je Generalna direkcija za naftu i plin u Beogradu, a podnaslov mu je bio Časopis Generalne direkcije za naftu i plin. Nekoliko je puta mijenjao izdavača, podnaslov i ritam izlaženja. Ugovor o suizdavanju časopisa između Hrvatskoga nacionalnoga komiteta Svjetskoga vijeća za naftu i plin (World Petroleum Council, WPC) i Znanstvenoga vijeća za naftu sklopljen je 1992., od kada su se radovi tiskali na hrvatskom ili engleskome jeziku s proširenim izvodom na hrvatskome jeziku. Kao mjesečnik, uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja RH, izlazio je od 2009. do 2014., kada je prestao izlaziti. Objavljivao je međunarodno recenzirane članke iz područja geoloških, geofizičkih i geokemijskih istraživanja, razradbe naftnih, plinskih i plinsko-kondenzatnih ležišta, proizvodnje, pripreme za transport, transporta i preradbe nafte i prirodnoga plina, rudarskih radova, petrokemijske tehnologije, ekonomike naftnoga gospodarstva, energetike i informatike. Od 2008. dostupan je na portalu znanstvenih časopisa RH.

Glavni urednici časopisa Nafta
Nedeljko Tošović 1950−78
Radmilo Protić 1979−89.
Ifet Ibrahimpašić 1990−91.
Stjepan Djurašek 1992−2004.
Josip Sečen 2005−14.

Naslovnica znanstveno-stručnoga časopisa, 2011.

Ostali podatci
Mrežne poveznice

Nafta. Hrčak, portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa

Nafta
Naslovnica prvoga broja znanstveno-stručnoga časopisa, 1950.

Znanstveno-stručni časopis Hrvatskoga nacionalnoga komiteta svjetskoga kongresa za naftu i Znanstvenoga vijeća za naftu HAZU.

Opći podatci
Početak izlaženja
1950.
Prestanak izlaženja
2014.

Kategorije i područja