Objavljeno: .
Ažurirano: 24. svibnja 2022.

Sečen, Josip (Opatija kraj Pokupskoga, 20. IX. 1939), naftno-rudarski inženjer, stručnjak za razradbu ležišta ugljikovodika i dobivanje nafte i plina.

Diplomirao je 1965. te doktorirao 1982. disertacijom Mogućnost primjene tekućina podatljivih miješanju za istiskivanje nafte iz ležišta u SR Hrvatskoj (mentor → V. Saridja) na → Rudarsko-geološko-naftnome fakultetu, u Zagrebu. Bio je zaposlen u poduzeću INA-Naftaplin 1966−2004. Od 1970. radio je na zagrebačkom Rudarsko-geološko-naftnome fakultetu, od 1989. u zvanju redovitoga profesora. Predavao je kolegije Pridobivanje nafte i plina, Razrada ležišta ugljikovodika i dr. Umirovljen je 2009. Bavi se razradbom naftnih, plinskih i plinsko-kondenzatnih ležišta pri iskorištavanju, analizom gubitaka tlaka u proizvodnim cijevima i površinskim sapnicama eruptivnih bušotina, projektiranjem i interpretacijom hidrodinamičkih mjerenja bušotina i energetikom. Autor je djela Pridobivanje nafte eruptivnim načinom (1977), Istiskivanje nafte tekućinama podatljivim miješanju (1987), Razrada ležišta ugljikovodika (2002), Metode povećanja iscrpka nafte (2006). Bio je glavni urednik časopisa → Nafta (2005−14). Redoviti je član HATZ-a od 1998.

Sečen, Josip
Inženjer naftnoga rudarstva, stručnjak za razradu ležišta ugljikovodika i dobivanje nafte i plina.

Opći podatci
Ime
Josip
Prezime
Sečen
Mjesto i datum rođenja
Opatija kraj Pokupskog, 20. 09. 1939.
Povezane osobe
Povezane ustanove
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske,
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Povezani časopisi

Kategorije i područja