Objavljeno: .
Ažurirano: 24. svibnja 2022.

Saridja, Velimir (Zagreb, 24. IV. 1924 − Zagreb, 24. IV. 1989), naftno-rudarski inženjer, stručnjak za razradbu naftnih i plinskih ležišta.

Diplomirao je 1952. na Rudarskom odsjeku Tehničkoga fakulteta u Zagrebu (→ Rudarsko-geološko-naftni fakultet), gdje je doktorirao 1977. disertacijom Uvođenje optimalizacije iskorišćavanja naftnih ležišta na području SR Hrvatske. Od 1952. do umirovljenja radio je u poduzeću Naftaplin (→ INA). Bio je šef odjela i upravitelj pogona Mramor brdo, upravitelj revira Šumećani te od 1961. član uprave Naftaplina. Bio je član Komisije UN-a za zalihe plina u Ženevi (1962–70). Kao izvanredni profesor predavao je 1988–89. kolegije Rudarstvo i Razrada ležišta na zagrebačkom Rudarsko-geološko-naftnome fakultetu. Znanstveno i stručno bavio se područjem razradbe naftnih i plinskih ležišta te istraživanjem i proizvodnjom nafte i plina. Autor je djela Priručnik za mjerenje protočnih količina zemnog plina pomoću diferencijalnih manometara (sa Z. Singerom, 1964), Uvođenje optimalizacije iskorištavanja naftnih ležišta na području SR Hrvatske (1978), Metode projektiranja razrade naftnih i plinskih ležišta (1985) i dr.

Saridja, Velimir
Inženjer naftnoga rudarstva.

Opći podatci
Ime
Velimir
Prezime
Saridja
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 24. 04. 1924.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 24. 04. 1989.
Povezane osobe
Povezana poduzeća

Kategorije i područja