Objavljeno: .
Ažurirano: 30. studenoga 2021.

Protić, Radmilo (Valjevska Kamenica, Srbija, 23. X. 1919 − Zagreb, 6. X. 2004), ekonomist, stručnjak za ekonomiku i energetiku naftnoga rudarstva.

Diplomirao je 1953. te doktorirao 1973. disertacijom Uloga nafte i plina u minimalizaciji troškova energije u jugoslavenskoj privredi na Fakultetu ekonomskih nauka u Zagrebu. U razdoblju 1945−66. radio je u više poduzeća i službi iz područja naftnoga rudarstva, odn. kao pomoćnik direktora poduzeća Jugopetrol, direktor → Rafinerije nafte Rijeka, zatim u Glavnoj direkciji za naftu Zagreb i Zavodu za privredno planiranje NRH u Zagrebu, kao direktor sektora za plan i analizu poduzeća INA-Naftaplin u Zagrebu (od 1959−61. u Etiopiji rukovoditelj komercijalno-financijskih poslova) te direktor sektora za plan i analizu poduzeća → INA u Zagrebu. Godine 1961. izabran je za honorarnog predavača Tehnološkoga fakulteta, a 1966. za stalnoga predavača na → Rudarsko-geološko-naftnome fakultetu u Zagrebu, gdje je u zvanje redovitoga profesora izabran 1974. Na tom je fakultetu predavao kolegije Ekonomika naftnih poduzeća, Organizacija i planiranje naftne industrije, Ekonomika i organizacija rudarskih poduzeća, a 1974–76 bio je dekan fakulteta. Umirovljen je 1990.

Znanstveno i stručno bavio se problematikom energetike i energetske politike vezane uz naftu i prirodni plin kao osnovne energetske sirovine. Uz objavljene znanstvene i stručne radove, autor je djela Nafta i plin u energetskoj privredi Jugoslavije (1973), Ekonomske analize u istraživanju i proizvodnji nafte i plina (1979) i Cijene nafte i strukturne promjene u potrošnji energije nakon 1973. godine (1987).


Ostali podatci
Što pročitati?

Rudarsko-geološko-naftni fakultet u Zagrebu. Spomenica (1939–1969). Zagreb, 1971., str. 59.

In memoriam: Prof. dr. sc. Radmilo Protić, dipl. oec. (1919−2004). Rudarsko-geološko-naftni zbornik, 16(2004), str. 129−130.

Protić, Radmilo

Ekonomist, stručnjak za ekonomiku i energetiku naftnog rudarstva.

Opći podatci
Ime
Radmilo
Prezime
Protić
Mjesto i datum rođenja
Valjevska Kamenica (Srbija), 23. 10. 1919.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 06. 10. 2004.
Povezane osobe
Povezani časopisi

Kategorije i područja