Objavljeno: .
Ažurirano: 11. studenoga 2021.

Krištafor, Zdenko (Zagreb, 17. VII. 1953), naftno-rudarski inženjer, stručnjak za izradbu i projektiranje bušotina.

Diplomirao je 1977. te doktorirao 1995. disertacijom Poboljšavanje načina odabira sklopova zaštitnih cijevi na primjeru bušotina u tzv. Dubokoj Podravini (mentor → I. Steiner) na Rudarsko-geološko-naftnome fakultetu u Zagrebu. Radio je 1977−80. u poduzeću INA-Naftaplin u Zagrebu (→ INA), a od 1980. zaposlen je na Fakultetu, od 2004. u zvanju redovitoga profesora. Predaje kolegije Izrada bušotina, Aktivnosti u akvatoriju, Kontrola tlaka u bušotini, Projektiranje bušotina, Procjena rizika akcidentnih situacija. Obnašao je dužnosti predstojnika Zavoda za naftno inženjerstvo (1998−2001) te dekana (2001−05) Fakulteta. Suautor je djela Izrada bušotina − priručnik s primjerima (s B. Kavedžijom i N. Gaurina-Međimurec, 1990). Bio je suradnik Tehničke enciklopedije i urednik područja Rudarstvo, nafta i plinska tehnologija Tehničkog leksikona LZ-a.

Krištafor, Zdenko

Inženjer naftnog rudarstva.

Opći podatci
Ime
Zdenko
Prezime
Krištafor
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 17. 07. 1953.
Povezana poduzeća

Kategorije i područja