Objavljeno: .
Ažurirano: 7. prosinca 2021.

Steiner, Ivo (Sisak, 27. VI. 1927 – Zagreb, 18. III. 2011), naftno-rudarski inženjer, stručnjak za tehnologiju bušenja i pridobivanja nafte i prirodnoga plina.

Diplomirao je 1954. na Rudarskom odjelu Tehničkoga fakulteta u Zagrebu (→ Rudarsko-geološko-naftni fakultet), gdje je doktorirao 1973. disertacijom Prilog primjeni polimera za obradu isplaka upotrebljavanih kod izrade dubokih bušotina. Od 1955. radio je u poduzeću Naftaplin (→ INA) kao pogonski inženjer i voditelj odjeljenja za tehnološki proces bušenja te organizaciju rada i unapređenje proizvodnje. Od 1962. radio je na Fakultetu, od 1979. u zvanju redovitoga profesora. Predavao je kolegije Bušenje na veliku dubinu, Rudarstvo, Izrada bušotina, Izrada bušotina i crpljenje fluida. Bio je predstojnik Zavoda za naftno rudarstvo (1976−81; danas Zavod za naftno-plinsko inženjerstvo i energetiku), prodekan (1976−78) te dekan (1978–80) Fakulteta. Predavao je i na sveučilištima u SAD-u, Austriji, Italiji, Mađarskoj, Nizozemskoj i Škotskoj (1972−97). Umirovljen je 1997.

Bavio se dubokim bušenjem, poboljšanjem iscrpka nafte i plina te privođenjem proizvodnji nafte zaostale u ležištima. Osnovao je Ljetnu školu naftnoga rudarstva Interuniverzitetskoga centra u Dubrovniku koje je bio direktor (1987–2004). Bio je jedan od osnivača Znanstvenoga vijeća za naftu → Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (sv. 4). Uz mnoštvo objavljenih znanstvenih i stručnih radova autor je djela Polimeri u isplakama (1983) i Tehnologija vodoravnoga bušenja (sa Z. Boškov, 1994). Od 1998. je professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu.


Ostali podatci
Što pročitati?

Rudarsko-geološko-naftni fakultet u Zagrebu. Spomenica (1939–1969). Zagreb, 1971., str. 60.

Steiner, Ivo

Naftno-rudarski inženjer, stručnjak za tehnologiju bušenja i pridobivanja nafte i prirodnoga plina.

Opći podatci
Ime
Ivo
Prezime
Steiner
Mjesto i datum rođenja
Sisak, 27. 06. 1927.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 18. 03. 2011.
Povezane osobe
Povezana poduzeća

Kategorije i područja