Objavljeno: .
Ažurirano: 18. svibnja 2022.

Arar, Ivan (Višegrad, 8. IX. 1909 − Zagreb, 5. XI. 2000), rudarski inženjer, stručnjak za rudarsku mehanizaciju.

Diplomirao je 1934. rudarstvo na rudarskom odjelu ljubljanskoga tehničkog fakulteta. Od 1936. radio je u poduzeću Kromni rudnici M. Asseo u Makedoniji, od 1937. u poduzeću Trepča Mines Ltd na Kosovu, od 1941. u ugljenokopu Radoboj kraj Krapine, od 1944. u ugljenokopu u Pregradi te nakon II. svj. rata u zagorskim ugljenokopima Golubovcu, Ivancu i Ladanju Donjem. Od 1965. bio je redoviti profesor na → Rudarsko-geološko-naftnome fakultetu u Zagrebu. Umirovljen je 1979. Predavao je kolegije Rudarski strojevi za dobivanje i utovar, Otpremanje u rudniku i Rudnička izvozna postrojenja. Utemeljio je Laboratorij za rudarsko strojarstvo sa stanicom za ispitivanje užadi na kidanje akademske godine 1962/63., te 1968−70. bio dekan Fakulteta. Znanstveno i stručno bavio se strojevima za mehanizaciju rudarskih radova te verifikacijom i kolaudacijom transportnih i izvoznih postrojenja. Autor je udžbenika Transportna sredstva u rudarstvu (1962).


Ostali podatci
Što pročitati?

Rudarsko-geološko-naftni fakultet u Zagrebu. Spomenica (1939–1969). Zagreb, 1971., str. 49–50.

Arar, Ivan

Rudarski inženjer, stručnjak za rudarsku mehanizaciju.

Opći podatci
Ime
Ivan
Prezime
Arar
Mjesto i datum rođenja
Višegrad (BiH), 08. 09. 1909.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 05. 11. 2000.

Kategorije i područja