Objavljeno: .
Ažurirano: 5. studenoga 2021.

Belančić, Nikola (Šepak, BiH, 6. IX. 1887 – La Paz, Bolivija, IV. 1954), rudarski inženjer, jedan od osnivača modernoga studija rudarstva u Hrvatskoj.

Završio je 1907. Montanističku visoku školu u Leobenu u Austriji. Radio je u rudnicima Brezi i Kaknju te Rudarskim direkcijama u Sarajevu (1919–25) i Beogradu (1925–35). Godine 1939. postao je pročelnik Odjela za rudarstvo Banovine Hrvatske u Zagrebu. Zajedno s profesorima → Franjom Hanamanom i → Lukom Marićem na Tehničkome fakultetu u Zagrebu utemeljio je iste godine Odsjek za rudarstvo i metalurgiju iz kojega je nastao današnji → Rudarsko-geološko-naftni fakultet, gdje je bio jedan od prvih predavača i voditelj kolegija Uvod u rudarstvo. Osnovao je i Srednju rudarsku školu u Varaždinu. Potkraj 1945. napustio je Zagreb, neko je vrijeme bio rudarski savjetnik u Austriji, a zatim je otišao u Boliviju, gdje je radio u rudarskom središtu Oruru i utemeljio rudarski studij u La Pazu. Napisao je prvi hrvatski udžbenik rudarstva Uvod u rudarstvo 1940., te Uvod u rudarsku znanost (Introducción en la ciencia minera), objavljen u La Pazu 1950.

Belančić, Nikola
Rudarski inženjer, jedan od osnivača modernog studija rudarstva u Hrvatskoj.

Opći podatci
Ime
Nikola
Prezime
Belančić
Mjesto i datum rođenja
Šepak (BiH), 06. 09. 1887.
Mjesto i datum smrti
La Paz (Bolivija), 04. 1954.

Kategorije i područja