Objavljeno: .
Ažurirano: 21. studenoga 2023.

Hudec, Mladen (Slunj, 8. II. 1924 − Zagreb, 7. II. 2004), građevinski inženjer, stručnjak za tehničku mehaniku.

Diplomirao je 1950. na Građevinskom odsjeku Tehničkoga fakulteta (→ Građevinski fakultet; sv. 3) u Zagrebu, gdje je doktorirao 1980. disertacijom Metoda iregularne mreže (mentor Z. Kostrenčić). Radio je na Tehničkome fakultetu u Sarajevu (1951–61) gdje je pri Katedri za statiku utemeljio Laboratorij za modelska ispitivanja. Bio je voditelj nadzora na izgradnji objekata hidroelektrane Senj (1961–65), a od 1965. bio je zaposlen na → Rudarsko-geološko-naftnome fakultetu u Zagrebu, gdje je u zvanje redovitoga profesora izabran 1980. Predavao je kolegije Mehanika, Otpornost materijala, Građevinarstvo, Mehanika stijena, Izgradnja podzemnih prostorija i tunela i dr. Akademske godine 1970/71. bio je gostujući profesor na Henry Crumb School of Mines Sveučilišta Columbia u New Yorku. Umirovljen je 1994.

Isticao se znanstvenom djelatnošću u području statike građevinskih konstrukcija, statike podzemnih prostora, eksperimentalne mehanike i u interdisciplinarnom području biomehaničkih istraživanja. Bio je istaknuti stručnjak na području konstruktivnih dijelova sedamdesetak uglavnom armiranobetonskih konstrukcija i podzemnih objekata na području bivše SFRJ. Izvorni radovi iz interpolacije izokroma međunarodno su priznati kao Hudecova metoda. Bio je predsjednik → Hrvatskog društva za mehaniku (sv. 4) 1967−68. te od 1988. prvi predsjednik Saveza društva za tunele Jugoslavije sa sjedištem u Zagrebu. Suautor je prve knjige iz biomehanike na hrvatskom jeziku naslova Principi i elementi biomehanike (s V. Nikolićem, 1988). Od 1998. je professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu.


Ostali podatci
Što pročitati?

V. Simović: In memoriam: Prof. emer. dr. sc. MLADEN HUDEC, dipl. ing. građ. (1924. – 2004.). Građevinar, 56(2004) 4, str. 238–239.

I. Alfirević: Hrvatski znanstvenici u razvoju tehničke mehanike XX. stoljeća. Studia lexicographica, 12(2018) 23, str. 101–126.

Iz arhive LZMK-a

A. Klemenčić: HUDEC, MLADEN. Hrvatski biografski leksikon, sv. 5, 2002., str. 747–748.

Hudec, Mladen

Građevinski inženjer, stručnjak za tehničku mehaniku.

Opći podatci
Ime
Mladen
Prezime
Hudec
Mjesto i datum rođenja
Slunj, 08. 02. 1924.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 07. 02. 2004.
Povezane udruge
Hrvatsko društvo za mehaniku

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Uže područje