Objavljeno: .
Ažurirano: 24. svibnja 2022.

Crosco, naftni servisi d. o. o., naftno poduzeće sa sjedištem u Zagrebu. Nastalo je 1996. izdvajanjem pojedinih sastavnica iz poduzeća INA Naftaplin (→ INA) koje su današnje aktivnosti Crosca provodile od 1952. Među članicama je INA grupe. Posluje poglavito kao ugovorno poduzeće specijalizirano za integrirane usluge bušenja i održavanja naftnih → bušotina, odn. za izradbu svih vrsta bušotina na kopnu i na moru, proizvodno opremanje bušotina, servisiranje opreme ugrađene u bušotinama, te izvođenje radova na slojevima unutar kanala bušotine. Izvodi i druge radove vezane uz izradbu i održavanje bušotina, kao što su cementacijski radovi, isplačni radovi, stimulacije slojeva, elektrokarotažna mjerenja, hidrodinamička mjerenja, specijalni servisi vezani uz izvođenje usmjerenih kanala bušotine i druge aktivnosti na bušotinama u sklopu istraživanja nafte i plina.

Croscov bušaći toranj na Ininoj bušotini u Palmiri u Siriji

Za izvođenje usluga bušenja Crosco posjeduje kopnena bušaća postrojenja, samopodiznu platformu Labin (→ pučinsko inženjerstvo; sv. 1), a usluge remontnih radova pruža primjenom sedam mobilnih remontnih postrojenja modela Cardwell, IRI-Franks i National nosivosti 40−100 t, koja se sukladno tomu mogu selektivno rabiti za radove u bušotinama dubine do 4000 m. Do sada je poduzeće svoje usluge pružalo u 34 zemlje, u kojima je radilo za neke od najpoznatijih svjetskih međunarodnih i nacionalnih naftno-plinskih kompanija. Najznačajnija Croscova inozemna radilišta do sada bila su u Omanu, Egiptu, Italiji, Meksiku, Libiji, Siriji, Tunisu, Sloveniji, BiH, Albaniji i dr. Danas pruža integrirane bušaće usluge i usluge bušotinskih servisa u Ukrajini, Albaniji, Mađarskoj i Hrvatskoj.

Bušaća platforma Labin

Ostali podatci
Vidi još...

→ bušotina

Što pročitati?

INA Naftaplin 1952. – 2002. Zagreb, 2002., str. 111−154.

T. Perković: Crosco, naftni servisi d. o. o. – hrvatski kontraktor na svjetskom tržištu. Nafta, 59(2008) 5, str. 239−252.

M. Tomašević Lišanin: Poslovni slučajevi iz prodaje i pregovaranja. Zagreb, 2010., str. 326−339.

Mrežne poveznice
Crosco, naftni servisi, d. o. o.

Naftno poduzeće osnovano 1996. u Zagrebu.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Zagreb
Godina osnutka
1996.
Povezana poduzeća

Kategorije i područja