Objavljeno: .
Ažurirano: 3. ožujka 2021.

Hrvatska udruga naftnih inženjera i geologa (HUNIG), strukovna udruga inženjera i tehničara geološke i rudarsko-naftne struke, osnovana 1997. u Zagrebu. Sljednik je Društva inženjera i tehničara INA-Naftaplina osnovanoga 1965. Glavna aktivnost HUNIG-a je praktična primjena suvremenih tehnoloških dostignuća iz područja naftno-plinskoga gospodarstva. HUNIG organizira predavanja, od 2001. međunarodne znanstveno-stručne skupove, konferencije, surađuje sa znanstvenim i gospodarskim institucijama u zemlji i inozemstvu, prati razvoj tehnologije, daje stručno mišljenje planovima razvoja, projektima, elaboratima i studijama zaštite okoliša i zdravlja s ciljem istraživanja, razvoja i unapređenja tehnologije u području prirodnih i tehničkih znanosti. Sastoji se od sekcija za naftno rudarstvo i geologiju koje djeluju po strukovnom principu. HUNIG je izdavač zbornika skupova, knjige Hrvatski naftaši (2013) i priručnika Međunarodne koncesije i ugovori u istraživanju i proizvodnji ugljikovodika (2015), a od 2013. izdaje časopis → Nafta i plin. Od 2018. predsjednik je Želimir Šikonja.


Ostali podatci
Što pročitati?

S. Novak Zoroe: Ususret 55 godina djelovanja HUNIG-a i 40 godina izdavačke djelatnosti (1). Nafta i plin, 39(2019) 157, str. 103–106.

Hrvatska udruga naftnih inženjera i geologa

Strukovna je udruga inženjera i tehničara geološke i rudarsko-naftne struke.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Zagreb
Godina osnutka
1997.
Povezane osobe
Povezani časopisi

Kategorije i područja