Objavljeno: .
Ažurirano: 18. siječnja 2022.

Nakić, Zoran (Zagreb, 29. VI. 1971), geološki inženjer, stručnjak za hidrogeologiju i zaštitu podzemnih voda.

Diplomirao je 1995. te doktorirao 2003. disertacijom Uzroci i posljedice promjene kakvoće podzemne vode na zagrebačkom području (mentori → D. Mayer i S. Kapelj) na → Rudarsko-geološko-naftnome fakultetu u Zagrebu. Na istome fakultetu zaposlen je od 1996., od 2015. u zvanju redovitoga profesora. Predaje kolegije Zaštita podzemnih voda, Ponašanje onečišćenja u podzemnim vodama, Monitoring okoliša, Geologija okoliša. Obnašao je dužnosti prodekana (2009−13) te dekana (2013−19) Fakulteta. Bavi se zaštitom podzemnih voda, primjenom numeričkih i analitičkih metoda u modeliranju toka podzemne vode i transporta onečišćivala, primjenom statističkih metoda u hidrogeologiji, istraživanjem hidrogeokemijskih značajki i procesa u vodonosnim sustavima, hidrogeologijom krša i stijena s međuzrnskom poroznosti te monitoringom podzemnih voda i onečišćenih tala. Bio je predsjednik → Hrvatskog društva za zaštitu voda (sv. 4) (2006−11).

Nakić, Zoran

Geološki inženjer, stručnjak za hidrogeologiju i zaštitu podzemnih voda.

Opći podatci
Ime
Zoran
Prezime
Nakić
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 29. 06. 1971.
Povezane osobe

Kategorije i područja