Objavljeno: .
Ažurirano: 14. lipnja 2021.

Hrvatsko društvo za zaštitu voda (HDZV), strukovna udruga znanstvenika, stručnjaka te drugih građana i pravnih osoba koje se bave zaštitom voda. Osnovana je 1979. u Zagrebu kao prva takva udruga u ovome dijelu Europe. Bavi se organiziranjem znanstvenih i stručnih skupova, savjetovanja, seminara, rasprava o aktualnim pitanjima, obučavanjem kadra, sudjelovanjem u izradbi propisa, planova, smjernica i drugih akata koji se odnose na zaštitu voda te sudjelovanjem u međunarodnim aktivnostima. Prvo glasilo Društva bio je časopis Žubor (1992–99), a od 2005. izlazi Glasnik Hrvatskog društva za zaštitu voda. HDZV od 1992. surađuje s Europskim udruženjem za vode (EWA) te Njemačkim udruženjem za vode (DWA), Međunarodnim udruženjem za vode (IWA) i Centrom za obuku i kompetentnost za sektor otpadnih voda u podunavskoj regiji (TCC Danubius).

Predsjednici Hrvatskog društva za zaštitu voda
Danijel Režek 1979–81.
Boško Petrik 1981–83.
Vladimir Janiš 1983–85.
Marko Branica 1985–91.
Božidar Stilinović 1991–2001.
Darko Mayer 2001–04.
Alfred Obranić 2004–05.
Jure Margeta 2005–06.
Zoran Nakić 2006–12.
Bojan Zmaić 2012–15.
Mara Pavelić od 2015.

 


Ostali podatci
Hrvatsko društvo za zaštitu voda

Strukovna udruga znanstvenika, stručnjaka te drugih građana i pravnih osoba koje se bave zaštitom voda.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Zagreb
Godina osnutka
1979.

Kategorije i područja
Kategorija