Objavljeno:
Ažurirano: 10. veljače 2020

Čikeš, Marin (Žeževica kraj Šestanovca, 4. VIII. 1948), inženjer naftnoga rudarstva, stručnjak za proizvodno inženjerstvo nafte i plina.

Diplomirao je 1973. te doktorirao 1995. disertacijom Mogućnost povećanja pridobivih zaliha ugljikovodika primjenom postupka hidrauličkog frakturiranja (mentor S. Čubrić) na Rudarsko-geološko-naftnome fakultetu u Zagrebu. Radio je kao inženjer i voditelj projekata u poduzećima INA-Naftaplin u Zagrebu (1973−2000; → INA) i korporaciji SINTEZ u Moskvi (2001−02). Od 2003. zaposlen je na zagrebačkom → Rudarsko-geološko-naftnome fakultetu, gdje je 2013. izabran u zvanje redovitoga profesora. Iste godine je umirovljen. Predavao je kolegije Proizvodnja nafte i plina, Obrada stijena u bušotinama, Analiza hidrodinamičkih mjerenja, Ispitivanja u bušotini. Bio je predstojnik Zavoda za naftno inženjerstvo Fakulteta (2010−12).

Bavio se cementiranjem zaštitnih cijevi, postavljanjem cementnih i mehaničkih pregrada, testiranjem, kemijskim i mehaničkim obradbama (stimuliranjem) te erozijskim perforiranjem naftnih bušotina. Područje njegova znanstvenog zanimanja je pritjecanje fluida iz ležišta u bušotinu te je autor sveučilišnih udžbenika Proizvodno inženjerstvo nafte i plina (2015) i Tehnologija proizvodnje nafte dubinskim crpkama (s → Mirkom Zelićem, 2006). Bio je utemeljitelj (1995) i predsjednik (1998−2001., 2007−09) hrvatskog ogranka međunarodne udruge Society of Pertoleum Engineers (SPE).

Čikeš, Marin

Inženjer naftnog rudarstva, stručnjak za proizvodno inženjerstvo nafte i plina.

Opći podatci
Ime
Marin
Prezime
Čikeš
Mjesto i datum rođenja
Žeževica kraj Šestanovca, 04. 08. 1948.
Povezane osobe
Zelić, Mirko
Povezane ustanove
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Povezana poduzeća
INA d. d.

Kategorije i područja