Objavljeno: .
Ažurirano: 17. veljače 2022.

Zelić, Mirko (Kandija, BiH, 8. XI. 1936), rudarski inženjer, stručnjak za proizvodnju i transport nafte i prirodnoga plina.

Diplomirao je 1964. te doktorirao 1982. disertacijom Utvrđivanje optimalnih uvjeta višefaznih protjecanja fluida u uspravnim, kosim i vodoravnim cijevima na temelju analitičke obrade podataka dobivenim mjerenjima na → Rudarsko-geološko-naftnome fakultetu u Zagrebu. Radio je u poduzeću → INA 1964–2009. kao direktor sektora proizvodnje nafte i plina (1995−2001), pomoćnik izvršnoga direktora INA – Naftaplina (2001−04) te član Uprave INA-e i izvršni direktor INA – Naftaplina (2004−08). Od 1970. djelovao je i na Rudarsko-geološko-naftnome fakultetu u Zagrebu gdje je 1990. izabran u zvanje redovitoga profesora. Predavao je kolegije Rudarstvo, Pridobivanje nafte i plina, Tehnologija sabiranja i transporta nafte i plina i dr.

Bavi se termodinamikom i fizikom višefaznoga protjecanja fluida kroz cijevi, optimizacijom proizvodnih i sabirno-otpremnih sustava nafte i plina, projektiranjem dubokih plinskih i plinsko-kondenzatnih bušotina, povećanjem proizvodnje nafte i plina, tehnologijom utiskivanja i odlaganja tehnološkog otpada u duboke geološke formacije. Od 1997. član je suradnik te od 2000. redoviti član → Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (sv. 4), gdje je bio tajnik Razreda za tehničke znanosti (2004–10), član predsjedništva (2011−18), te je od 2017. predsjednik Znanstvenoga vijeća za naftno-plinsko gospodarstvo i energetiku. Bio je predsjednik → Hrvatske udruge naftnih inženjera i geologa (2004−18) te glavni urednik časopisa → Nafta i plin (2004−15). Uz mnoštvo objavljenih znanstvenih i stručnih radova, autor je djela Tehnologija pridobivanja nafte i plina eruptiranjem i plinskim liftom (1977), Tehnologija sabiranja i pripreme nafte i plina za transport (1987), Tehnologija transporta nafte i plina magistralnim cjevovodima (2002), Tehnologija proizvodnje nafte dubinskim crpkama (s → M. Čikešom, 2006).


Ostali podatci
Što pročitati?

Ljetopis Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 101(1998), str. 545−549.

Mrežne poveznice

Osobna stranica akademika Mirka Zelića. HAZU

Zelić, Mirko

Inženjer naftnoga rudarstva, stručnjak za proizvodnju i transport nafte i prirodnog plina.

Opći podatci
Ime
Mirko
Prezime
Zelić
Mjesto i datum rođenja
Kandija (BiH), 08. 11. 1936.
Povezane osobe
Povezana poduzeća

Kategorije i područja