Objavljeno: .
Ažurirano: 2. lipnja 2022.

Hrvatsko geološko društvo (HGD), strukovna udruga geologa, stručnjaka i institucija iz geoloških i srodnih područja utemeljena 1951. u Zagrebu. Djeluje s ciljem promicanja i razvoja geoloških djelatnosti te unapređivanja stručnoga i znanstvenoga rada u geološkoj struci, a obuhvaća odsjeke za gline, hidrogeologiju, inženjersku geologiju, mineralogiju, paleontologiju, sedimentologiju i stratigrafiju, popularizaciju geologije i geobaštinu, sport te geofizički, geokemijski, geomatematički i studentski odsjek. Od 1992. HGD je član Međunarodnoga saveza geoloških društava (IUGS). Zajedno sa srodnim institucijama EU-a sudjeluje u projektima iskorištavanja geotermalne energije (REFLECT, CROWDTHERMAL), istraživanja mineralnih sirovina (INFACT) i podzemnih voda (KINDRA), neenergetskih sirovina (INTRAW) i popularizacije geoznanosti (ENGIE). Samostalno i u suradnji, HGD organizira predavanja, seminare, istraživanja, ekskurzije, izložbe te znanstvene i stručne skupove, od kojih je posebno važan Hrvatski geološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem koji se od 1995. održava svake četiri godine. Društvo od 1974. izdaje → Vijesti Hrvatskoga geološkog društva i suizdavač je časopisa → Geologia Croatica.

Predsjednici Hrvatskoga geološkog društva
Marijan Salopek 1951–54.
Franjo Ožegović 1954–56.
Milan Herak 1956–57.
Miroslav Tajder 1957–60.
Vanda Kochansky-Devidé 1960–62.
Luka Marić 1962–64.
Ivan Crnolatac 1964–66.
Mirko Malez 1966–68.
Stjepan Šćavničar 1968–71.
Vladimir Majer 1971–72.
Velimir Kranjec 1972–74.
Ante Polšak 1974–77.
Mihovil Vragović 1977–79.
Franjo Fritz 1979–81.
Josip Vugrinec 1981–83.
Sanjin Grandić 1983–85.
Ana Sokač 1985–87.
Đuro Benček 1987–89.
Mate Dragaš 1989–91.
Vladimir Jelaska 1991–93.
Božidar Biondić 1993–95.
Božidar Jančiković 1995–97.
Ladislav Palinkaš 1997–2001.
Dubravko Matičec 2001–05.
Niko Dalić 2006–09.
Bruno Tomljenović 2010–11.
Jasenka Sremac 2012–13.
Josip Halamić 2014–15.
Lilit Cota 2016–17.
Davor Pavelić 2018–19.
Nenad Tomašić od 2020.

 


Ostali podatci
Mrežne poveznice
Hrvatsko geološko društvo

Strukovna udruga geologa, stručnjaka i institucija iz geoloških i srodnih područja.


Kategorije i područja