Objavljeno: .
Ažurirano: 6. lipnja 2022.

Kranjec, Velimir (Gornji Šarampov kraj Ivanić-Grada, 17. VI. 1930 – Zagreb, 7. II. 2002), geološki inženjer, doajen geologije nafte i plina u Hrvatskoj.

Diplomirao je 1955. na Rudarskom odsjeku Tehničkoga fakulteta (→ Rudarsko-geološko-naftni fakultet) u Zagrebu, gdje je doktorirao 1965. disertacijom Geološka građa šireg tuzlanskog područja. Na Fakultetu je bio zaposlen od 1955., od 1973. kao redoviti profesor. Predavao je kolegije Geološko kartiranje, Strukturna geologija, Dubinsko kartiranje, Geologija kaustobiolita, Geologija naftnih i plinskih ležišta, Geologija ležišta fluida. Predstojnik Zavoda za geologiju, hidrogeologiju i geologiju nafte i ugljena Fakulteta bio je 1973–81. Umirovljen je 1998.

Znanstveno i stručno bavio se geologijom nafte i plina i dubinskim geološkim kartiranjem, te tektonikom, hidrogeologijom, morfometrijom, strukturnom geomorfologijom. Isticao je mogućnost oblikovanja strukturno-stratigrafskih i stratigrafskih zamki unutar razmjerno dobro istraženih područja hrvatskog dijela Panonskoga bazena, uzimajući u obzir i utjecaj najmlađih tektonskih procesa. Pisao je o naftoplinonosnosti vanjskih Dinarida i jadranskoga podmorja te o mogućnosti korelacije naftnogeoloških značajki toga područja s naftnogeološkim prilikama karbonatno-evaporitnih naslaga u cirkummediteranskom području. Bio je vrstan poznavatelj tercijarnih naslaga, njihova litološkoga sastava i paleontološkoga sadržaja.

Objavio je više značajnih radova i skripata namijenjenih studentima, te je suautor knjige Zemlja. Evolucija, struktura, dinamika i izvor sirovina (s M. Herakom, V. Kochansky-Devide i B. Šinkovcem, 1976). Suautor je opsežnih enciklopedičkih članaka nafta i ugljen objavljenih u Tehničkoj enciklopediji (1963−97) LZ-a. Bio je predsjednik → Hrvatskoga geološkoga društva (1972–74) i član međunarodne neotektonske komisije The International Union for Quaternary Science (INQUA) u Stockholmu. Od 1991.bio je redoviti član → HAZU-a (sv. 4).


Ostali podatci
Mrežne poveznice

Osobna stranica Velimira Kranjeca. HAZU

Iz arhive LZMK-a

I. Velić: KRANJEC, VELIMIR. Hrvatski biografski leksikon, sv. 8, 2013., str. 68–69.

Kranjec, Velimir

Geološki inženjer, doajen geologije nafte i plina u Hrvatskoj.

Opći podatci
Ime
Velimir
Prezime
Kranjec
Mjesto i datum rođenja
Gornji Šarampov kraj Ivanić-Grada, 17. 06. 1930.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 07. 02. 2002.

Kategorije i područja