Objavljeno: .
Ažurirano: 31. svibnja 2022.

Fritz, Franjo (Novigrad Podravski, 4. V. 1932 – Zagreb, 21. VII. 1995), geolog, stručnjak za hidrogeologiju.

Diplomirao je 1956. te doktorirao 1978. disertacijom Litostratigrafska i tektonska osnova hidrogeoloških odnosa Ravnih kotara i Bukovice na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu u Zagrebu. Od 1958. radio je u Zavodu za geološka istraživanja NR Hrvatske u Zagrebu (→ Hrvatski geološki institut), od 1987. u zvanju znanstvenoga savjetnika, gdje je bio jedan od osnivača Odjela za hidrogeologiju i inženjersku geologiju. Umirovljen je 1993. Bavio se hidrogeologijom i geomorfologijom priobalnoga krša, posebno područjima hidroenergetike, vodoopskrbe i zaštite podzemnih voda u Dalmaciji i na otocima, u Lici, te na području Istre i Gorskoga kotara. U znanstvenome radu obrađivao je razvoj krškoga reljefa, posebno genezu riječnih korita i jezera u cilju razumijevanja hidrogeoloških odnosa na krškome terenu te kao podloge za ocjenu vododrživosti akumulacijskih jezera i odabir pregradnih mjesta za hidroelektrane u Dalmaciji i Lici. Provodio je vodoistražne radove u zemlji i inozemstvu, te bio odgovorni istraživač na više hidroenergetskih objekata. Bio je predsjednik Hrvatskoga geološkog društva (1979–81) te član HATZ-a od 1994.


Ostali podatci
Što pročitati?

In memoriam: Dr. sc. Franjo Fritz (1932−1995). Geologia Croatica, 48(1995) 2, str. 185−190.

Iz arhive LZMK-a

I. Penzar: FRITZ, FRANJO. Hrvatski biografski leksikon, sv. 4, 1998., str. 473.

Fritz, Franjo
Geolog, stručnjak za hidrogeologiju.

Opći podatci
Ime
Franjo
Prezime
Fritz
Mjesto i datum rođenja
Novigrad Podravski, 04. 05. 1932.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 21. 07. 1995.
Povezane ustanove
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske,
Hrvatski geološki institut

Kategorije i područja