Objavljeno: .
Ažurirano: 14. ožujka 2024.

Vijesti Hrvatskoga geološkog društva, informativno glasilo → Hrvatskoga geološkog društva. Izlazi od 1974. na hrvatskom jeziku, objavljuje popularne članke, sažetke magistarskih i doktorskih disertacija, osvrte na geološke skupove, ekskurzije, izložbe i slične događaje te donosi vijesti o aktivnostima Društva i pojedinih članova. Od 2013. izlazi u elektroničkom obliku.

Glavni urednici časopisa Vijesti Hrvatskoga geološkog društva
Ljubo Babić 1974–82.
Marta Crnjaković 1982–88.
Marko Šparica 1989–90.
Boško Lugović 1991–93.
Dubravko Lučić 1994–98.
Tihomir Marjanac 1998–2000.
Tomislav Malvić 2001–03.
Tvrtko Korbar 2004–08.
Nenad Tomašić 2009–11.
Katarina Krizmanić 2012–16.
Karmen Fio Firi od 2017.

Naslovnica informativnoga glasila Hrvatskog geološkog društva, 1986.

Naslovnica informativnoga glasila Hrvatskoga geološkog društva, 1995.

Ostali podatci
Mrežne poveznice

Hrvatsko geološko društvo, Vijesti Hrvatskoga geološkog društva

Vijesti Hrvatskoga geološkog društva
Naslovnica informativnoga glasila Hrvatskoga geološkog društva, 2018.

Informativno glasilo Hrvatskog geološkog društva.

Opći podatci
Mjesto izdavanja
Zagreb
Početak izlaženja
1974.

Kategorije i područja