Objavljeno: .
Ažurirano: 27. siječnja 2022.

Ožegović, Franjo (Vrdnik kraj Iriga, Srbija, 19. VII. 1903 – Zagreb, 1. VII. 1978), naftni geolog i utemeljitelj studija naftne geologije i geologije ugljena u Hrvatskoj.

Diplomirao je iz područja prirodnih znanosti 1938. te doktorirao 1944. disertacijom Prilog geologiji mlađeg tercijara na temelju podataka iz novijih bušotina u Hrvatskoj na Mudroslovnome fakultetu u Zagrebu. Tijekom 1935−39. bio je laborant (preparator) u Geološko-paleontološkome muzeju u Zagrebu, od 1939. suplent realne gimnazije u Brčkom, od 1940. asistent pri Odjelu za rudarstvo Banske vlasti Banovine Hrvatske, od 1945. geolog novoosnovanoga poduzeća Jugoslavenski kombinat za naftu i plin u Zagrebu te od 1947. Generalne direkcije za naftu i plin u Beogradu. Od 1949. radio je na Rudarskom odsjeku → Tehničkoga fakulteta (sv. 4 ) (od 1957. Tehnološki, danas → Rudarsko-geološko-naftni fakultet) u Zagrebu, gdje je u zvanje redovitoga profesora izabran 1963; umirovljen je 1973. Predavao je kolegije Geologija nafte i plina, Geologija ugljena i Geološko kartiranje. Obnašao je dužnosti predstojnika Zavoda za geologiju ugljena i nafte (1949−73), starješine Rudarskog odjela (1956–57), prodekana (1957−59) te dekana (1959–60) zagrebačkog Tehnološkoga fakulteta.

Geološkim i geofizičkim snimanjima te dubinskim istražnim bušenjima određivao je strukturna i stratigrafska obilježja pojava nafte i plina. Istraživao je prva naftna polja u Hrvatskoj u Moslavini i Međimurju. Na temelju podataka o velikim razlikama u dubinama i općenito u konfiguraciji kristalinske podloge te o debljinama i transgresivnim odnosima pojedinih članova tercijara, izveo je rekonstrukciju paleogeografskih odnosa i upozorio na mogućnost nalaza nafte i u tamošnjim dubljim dijelovima, što se pokazalo točnim. Istaknuo je značenje geologije pri istraživanju, bušenju i osvajanju naftnih polja, osobito s gledišta hrvatskih nalazišta, te se smatra začetnikom studija naftne geologije i geologije ugljena u nas. Bio je predsjednik → Hrvatskoga geološkog društva (1954−56).


Ostali podatci
Što pročitati?

V. Kranjec: Prof. dr. Franjo Ožegović. Geološki vjesnik, 31(1979), str. 403−407.

I. Dečak: Franjo Ožegović – prvi hrvatski naftni geolog. Cris. Časopis Povijesnog društva Križevci, 11(2009) 1, str. 251−256.

Ožegović, Franjo

Prvi hrvatski naftni geolog i utemeljitelj studija naftne geologije i geologije ugljena u Hrvatskoj.

Opći podatci
Ime
Franjo
Prezime
Ožegović
Mjesto i datum rođenja
Vrdnik (Srbija), 19. 07. 1903.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 01. 07. 1978.

Kategorije i područja