Objavljeno: .
Ažurirano: 11. studenoga 2021.

Kovačević-Zelić, Biljana (Vinkovci, 2. I. 1964), geološka inženjerka, stručnjakinja za geotehničko inženjerstvo i mehaniku tla.

Diplomirala je 1988. te doktorirala 2000. disertacijom Ispitivanje posmične čvrstoće bentonitnih tepiha (mentor D. Kovačić) na Rudarsko-geološko-naftnome fakultetu u Zagrebu, gdje je zaposlena od 1989., od 2009. u zvanju redovite profesorice. Predaje kolegije Mehanika tla, Geotehnički objekti, Poboljšanje tla i stijena, Geotehničko inženjerstvo okoliša. Osnivačica je i voditeljica Laboratorija za mehaniku tla od 2002. Bila je prodekanica (2005−09) te dekanica (2009−13) Fakulteta. Znanstveno i stručno bavi se problematikom geotehničkog inženjerstva, mehanikom tla, geotehničkim inženjerstvom okoliša te gospodarenjem otpadom. Bila je urednica grane rudarstvo → Rudarsko-geološko naftnoga zbornika (2002−05). Redovita je članica HATZ-a od 2018.

Kovačević-Zelić, Biljana
Geološka inženjerka, stručnjakinja za geotehničko inženjerstvo i mehaniku tla.

Opći podatci
Ime
Biljana
Prezime
Kovačević-Zelić
Mjesto i datum rođenja
Vinkovci, 02. 01. 1964.
Povezane ustanove
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske,
Rudarsko-geološko-naftni fakultet

Kategorije i područja