Objavljeno: .
Ažurirano: 24. svibnja 2022.

Šinkovec, Boris (Zabukovica kraj Celja, Slovenija, 10. X. 1927 − 7. I. 2010), geolog, stručnjak za ležišta boksita.

Diplomirao je 1950. geologiju u Beogradu i doktorirao 1969. disertacijom Geologija trijaskih boksita područja Like u Hrvatskoj (mentor → I. Jurković) na → Rudarsko-geološko-naftnome fakultetu u Zagrebu. Radio je 1950–64. u Institutu za geološka istraživanja u Zagrebu (→ Hrvatski geološki institut), 1964−66. u poduzeću Office des Mines u Tunisu, a od 1966. na Rudarsko-geološko-naftnome fakultetu u Zagrebu, u zvanju redovitoga profesora od 1978. Predavao je kolegije Geologija, Metode istraživanja rudnih ležišta, Rudna ležišta, Ležišta boksita i nemetalnih sirovina, Rudna mikroskopija. Bio je predstojnik Zavoda za mineralogiju, petrologiju i ekonomsku geologiju (1987−91; danas Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine). Umirovljen je 1998. Znanstvenoistraživačkim radom obuhvaćao je mnoge vrste ležišta, poput onih olovne, bakrene, željezne, živine, manganske rude te barita i grafita, a najveći doprinos ostvario je obrađujući problematiku boksita kao mineralne sirovine. Znatno je pridonio popularizaciji rudarstva i geologije u Hrvatskoj prijedlogom o otvaranju rudarskog muzeja u Rudama te pomažući u ostvarivanju toga projekta. Dobitnik je nagrade HAZU-a (1995).


Ostali podatci
Što pročitati?

M. Mileusnić: 90. godišnjica rođenja profesora Borisa Šinkovca. Vijesti Hrvatskoga geološkog društva, 44(2017) 54/2, str. 23.

Šinkovec, Boris
Geolog, stručnjak za ležišta boksita.

Opći podatci
Ime
Boris
Prezime
Šinkovec
Mjesto i datum rođenja
Zabukovica kraj Celja (Slovenija), 10. 10. 1927.
Mjesto i datum smrti
07. 01. 2010.
Nagrada
Nagrada HAZU

Kategorije i područja