Objavljeno: .
Ažurirano: 17. prosinca 2021.

Velić, Josipa (Zagreb, 18. III. 1947), geološka inženjerka, stručnjakinja za ugljikovodike i geologiju kvartara.

Diplomirala je 1972. te doktorirala 1980. disertacijom Geološka građa zapadnog dijela Savske depresije (mentor → V. Kranjec) na → Rudarsko-geološko-naftnome fakultetu u Zagrebu. Radila je u Institutu za geološka istraživanja (→ Hrvatski geološki institut) u Zagrebu (1972–73), a od 1974. zaposlena je na zagrebačkom Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu; redovita je profesorica od 1991. Predavala je kolegije Geologija kaustobiolita, Geologija ugljena, Geologija ležišta nafte i plina I i II, Geologija kvartara. Obnašala je dužnosti prodekanice (1989–91), dekanice Instituta za geologiju i mineralne sirovine (1991–92) te predstojnice Zavoda za geologiju i geološko inženjerstvo (2005–09) Fakulteta. Umirovljena je 2014.

Znanstveno i stručno bavi se geologijom nafte i plina, geologijom kvartara, neotektonikom, glacijalnom geologijom. Sudjelovala je u naftnogeološkim istraživanjima i dubinskim geološkim kartiranjima u Panonskome bazenu, ocjeni lokacija nuklearnih elektrana, termoelektrana i hidroelektrana te odlagališta specijalnih opasnih tvari, izradbi strategije gospodarenja mineralnim sirovinama u Hrvatskoj i sl. Autorica je više knjiga i monografija, od kojih se ističu sveučilišni udžbenici Geologija ležišta nafte i plina (2007) te Geologija i istraživanje ležišta ugljikovodika (s T. Malvićem i M. Cvetkovićem, 2015). Od 2015. je professor emerita Sveučilišta u Zagrebu.

Velić, Josipa

Geološka inženjerka, stručnjakinja za ugljikovodike i geologiju kvartara.

Opći podatci
Ime
Josipa
Prezime
Velić
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 18. 03. 1947.
Povezane osobe

Kategorije i područja