Objavljeno: .
Ažurirano: 3. siječnja 2022.

Magdalenić, Antun (Belica kraj Čakovca, 7. I. 1928 – Zagreb, 1. VIII. 1994), geološki inženjer, stručnjak za inženjersku geologiju i hidrogeologiju.

Diplomirao je 1954. na Rudarskom odsjeku Tehničkoga fakulteta u Zagrebu (od 1957. Rudarski odsjek Tehnološkoga fakulteta, od 1964. → Rudarsko-geološko-naftni fakultet), gdje je doktorirao 1970. disertacijom Hidrogeologija sliva Cetine. Radio je u Institutu za geološka istraživanja u Zagrebu (1954–60), a od 1960. na matičnome fakultetu, od 1976. u zvanju redovitoga profesora. Uspostavio je i vodio kolegije Hidrogeologija i Inženjerska geologija. Bio je predstojnik Zavoda za inženjersku geologiju, hidrogeologiju i geologiju nafte i plina (1983−85; danas Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo). Predavao je i na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu u Zagrebu te na Višoj geotehničkoj školi u Varaždinu.

Znanstveno i stručno bavio se unapređenjem i razradbom metoda istraživanja radi dobivanja inženjersko-geoloških podloga za hidroenergetske objekte, izgradnju prometnica i tunela, saniranje klizišta, seizmičku mikrorajonizaciju i dr., izradbom hidrogeoloških karata za vodoopskrbu, izgradnju akumulacija i melioracijske zahvate u krškim terenima. Od 1977. bio je član suradnik i predsjednik Odbora za krš u Razredu za prirodne znanosti HAZU. Dobitnik je Nagrade za znanstveni rad »Nikola Tesla« (1993).


Ostali podatci
Što pročitati?

V. Kranjec: In memoriam Prof. dr. Antun Magdalenić (1928–1994). Geologia Croatica, 47(1994) 2, str. 255−258.

Magdalenić, Antun
Geološki inženjer, stručnjak za inženjersku geologiju i hidrogeologiju.

Opći podatci
Ime
Antun
Prezime
Magdalenić
Mjesto i datum rođenja
Belica kraj Čakovca, 07. 01. 1928.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 01. 08. 1994.
Nagrada
državne nagrade za znanost

Kategorije i područja