Objavljeno: .
Ažurirano: 13. travnja 2022.

Vlahović, Igor (Zagreb, 18. IX. 1965), geolog, stručnjak za geološko kartiranje, karbonatnu sedimentologiju, paleogeografiju i paleomagnetizam.

Diplomirao je 1989. te doktorirao 1999. disertacijom Karbonatni facijesi plitkovodnih taložnih sustava od kimeridža do gornjega alba u zapadnoj Istri (mentori → J. Tišljar i → I. Velić; sv. 4) na → Rudarsko-geološko-naftnome fakultetu u Zagrebu. Radio je u Institutu za geološka istraživanja u Zagrebu (1990−2006; danas → Hrvatski geološki institut), a od 2006. zaposlen je na zagrebačkom Rudarsko-geološko-naftnome fakultetu, od 2012. u zvanju redovitoga profesora. Predaje kolegije Geološko kartiranje, Regionalna geologija, Geologija Hrvatske, Taložni sustavi karbonata, Taložni sustavi pri istraživanju i razradi ležišta ugljikovodika i dr. Bio je prodekan Fakulteta 2009–13.

Ističu se njegovi radovi vezani za paleogeografiju i evoluciju jadranske karbonatne platforme i Krških Dinarida u cjelini. Surađivao je na više značajnih projekata za potrebe gospodarstva: temeljnim geološkim istraživanjima za tunele Mala Kapela i Sv. Rok, projektima za potrebe naftno-geoloških istraživanja, hidrogeološkim istraživanjima, istraživanjima arhitektonsko-građevinskoga kamena, seizmotektonskim istraživanjima za velike infrastrukturne objekte, kao i na temeljnim geološkim istraživanjima za potrebe parka prirode (PP) Biokovo, nacionalnog parka (NP) Paklenica, NP Plitvička jezera i NP Sjeverni Velebit. Vodio je više značajnih gospodarskih projekata: temeljna geološka istraživanja za tunele Ćićarija i Vratnik, temeljna geološka istraživanja za sedam dionica autoceste Zagreb–Split–Dubrovnik, temeljna geološka istraživanja za potrebe hidrogeoloških projekata, projekte za potrebe naftno-geoloških istraživanja te geološka istraživanja područja javne ustanove Kamenjak i PP Učka. Glavni urednik časopisa → Geologia Croatica (s I. Velićem) bio je 2002–07. Bio je potpredsjednik → Hrvatskoga geološkoga društva (2016–17). Od 2016. redoviti je član → Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (sv. 4).


Ostali podatci
Mrežne poveznice

Osobna stranica akademika Vlahović Igora. HAZU

Dr. sc. Igor Vlahović, red. prof. u trajnom zvanju. Rudarsko-geološko-naftni fakultet

Vlahović, Igor

Geolog, stručnjak za geološko kartiranje, karbonatnu sedimentologiju, paleogeografiju i paleomagnetizam.

Opći podatci
Ime
Igor
Prezime
Vlahović
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 18. 09. 1965.
Povezane osobe
Tišljar, Josip,
Velić, Ivo
Povezani časopisi

Kategorije i područja