Objavljeno: .
Ažurirano: 26. siječnja 2022.

Prelogović, Eduard (Zagreb, 7. IV. 1936), geolog, stručnjak za neotektoniku, seizmotektoniku i strukturnu geologiju.

Diplomirao je 1962. na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu, a doktorirao 1974. disertacijom Neotektonski i strukturni odnosi u dravskom području na → Rudarsko-geološko-naftnome fakultetu u Zagrebu gdje je bio zaposlen od 1964., u zvanju redovitoga profesora od 1982. Predavao je kolegije Geološko kartiranje, Strukturna geologija, Strukturna geomorfologija i geologija kvartara, Neotektonika sa seizmotektonikom, Seizmotektonika i dr. Bio je predstojnik Zavoda za inženjersku geologiju, hidrogeologiju i geologiju nafte i plina (1985−87; danas Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo) Fakulteta. Umirovljen je 2007. Predmet su njegova znanstvenoga i stručnoga zanimanja neotektonika, seizmotektonika i strukturna geologija, poglavito istraživanja strukturnih odnosa, razdvajanja seizmičkih izvora, amplituda tektonskih kretnji, morfogeneze i podrijetla strukture reljefa. Za rad u području seizmotektonike dobio je Nagradu za znanstveni rad »Nikola Tesla« (1983). Od 1992. član je suradnik HAZU-a.


Ostali podatci
Mrežne poveznice

Osobna stranica Eduarda Prelogovića. HAZU

Prelogović, Eduard
Geolog, stručnjak za neotektoniku, seizmotektoniku i strukturnu geologiju.

Opći podatci
Ime
Eduard
Prezime
Prelogović
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 07. 04. 1936.
Nagrada
državne nagrade za znanost

Kategorije i područja