Objavljeno: .
Ažurirano: 18. listopada 2019.

Hrvatski vojnik, stručni časopis koji obrađuje vojnu tematiku, a izlazi od 1991. U početku (1991–95) izlazio je kao polumjesečnik, poslije (od 1996) kao mjesečnik, od 2004. kao tjednik, a od 2012. ponovno izlazi kao polumjesečnik. Časopis je u početku (1992) nosio podnaslov Glasilo Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Glavnog stožera Hrvatske vojske, od kraja 1992. do 1994. Glasilo Ministarstva obrane Republike Hrvatske, od 1994. do 1998. Tjednik Ministarstva obrane, a današnji podnaslov Prvi hrvatski vojnostručni magazin nosi od 2012. Izdaje ga Ministarstvo obrane RH.

Godine 2004. spojen je s informativno-obrazovnim tjednikom Obrana te od tada izlaze kao jedan časopis – Hrvatski vojnik. Časopis je u početku donosio vijesti s bojišta i tekstove o vojnotehničkim znanjima, potom stručne članke i teme iz vojne povijesti, a tijekom vremena su se u sklopu časopisa nudili i drugi oblici medijske promidžbe Oružanih snaga RH (knjige, fotomonografije, CD-i i videozapisi). Godine 2009. pokrenut je i časopis CROMIL (Croatian Military Magazine) na engleskome jeziku koji izlazi dva puta godišnje i donosi vijesti o angažmanu i doprinosima Oružanih snaga u zemlji i inozemstvu. Od 2001. časopis Hrvatski vojnik član je europskoga udruženja vojnih novinara European Military Press Association (EMPA).

Glavni urednici časopisa Hrvatski vojnik
Stjepan Adanić 1991–92.
Krunoslav Matešić 1992.
Ivan Tolj 1992–2000.
Zoran Batušić 2000–01.
Dušan Viro 2002–03.
Toma Vlašić 2003.
Hrvoje Brekalo 2003.
Željko Stipanović od 2003.

Ostali podatci
Što pročitati?

Ž. Stipanović: 20 godina Hrvatskog vojnika. Hrvatski vojnik, 8(2011) 373, str. 10–13.

Mrežne poveznice
Hrvatski vojnik
Naslovnica prvoga broja vojnostručnoga časopisa Hrvatski vojnik, 1991., MORH

Stručni časopis koji obrađuje vojnu tematiku, a izlazi od 1991.

Opći podatci
Mjesto izdavanja
Zagreb
Početak izlaženja
1991.

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje