Objavljeno: .
Ažurirano: 18. svibnja 2022.

Ambalaža, stručni časopis Instituta za ambalažu i tiskarstvo Tectus. Idejna začetnica, tvorac koncepta i realizatorica kojega je Drena Tejić-Milijević. Izlazi kvartalno od 1996., u razdoblju 2003–05. kao Ambalaža, grafička industrija, a namijenjen je proizvođačima i korisnicima ambalaže, dizajnerima, grafičarima, marketinškim agencijama i stručnim udrugama. Cilj časopisa je transfer inozemnih tehnologija, znanja i trendova te međusobna razmjena informacija, stručnih i znanstvenih iskustava u ambalažnoj industriji. Medijski je partner stručnih događaja i specijaliziranih sajmova. Od 2006. izlazi zajedno s časopisom za grafiku i tiskarstvo Croprint (od 2010. Regprint), od 2018. dostupan je samo na mrežnim stranicama Instituta.

Glavni urednici časopisa Ambalaža
Zlatko Milanović 1996–99.
Darko Babić 1999–2000.
Grozdan Marošević 2000–01.
Drena Tejić-Milijević od 2001.

Naslovnice časopisa

Ostali podatci
Što pročitati?

N. Gajski Kovačić: Drena Milijević – 20 godina s vama. (intervju). Ambalaža, 20(2015) 1.

Mrežne poveznice

Tectus, časopis  Ambalaža

Ambalaža
Naslovnica prvoga broja časopisa, 1996.

Stručni časopis za proizvođače i korisnike ambalaže Instituta za ambalažu i tiskarstvo Tectus.

Opći podatci
Mjesto izdavanja
Zagreb
Početak izlaženja
1996.
Povezane osobe

Kategorije i područja
Kategorija
Uže područje