Objavljeno:
Ažurirano: 10. studenoga 2020

Ambalaža, stručni časopis Instituta za ambalažu i tiskarstvo Tectus. Idejna začetnica, tvorac koncepta i realizatorica je Drena Tejić-Milijević. Izlazi kvartalno od 1996., u razdoblju 2003–05. kao Ambalaža, grafička industrija, a namijenjen je proizvođačima i korisnicima ambalaže, dizajnerima, grafičarima, marketinškim agencijama i stručnim udrugama. Cilj časopisa je transfer inozemnih tehnologija, znanja i trendova te međusobna razmjena informacija, stručnih i znanstvenih iskustava u ambalažnoj industriji. Medijski je partner stručnih događaja i specijaliziranih sajmova. Od 2006. izlazi zajedno s časopisom za grafiku i tiskarstvo Croprint (od 2010. Regprint), od 2018. dostupan samo na mrežnim poveznicama.

Glavni urednici časopisa Ambalaža
Zlatko Milanović 1996–99.
Darko Babić 1999–2000.
Grozdan Marošević 2000–01.
Drena Tejić-Milijević od 2001.

Naslovnice časopisa iz 2017., 2016. i 2011.

Ostali podatci
Što pročitati?

N. Gajski Kovačić: (intervju). Drena Milijević – 20 godina s vama. Ambalaža, 20(2015) 1.

Mrežne poveznice

Tectus, časopis  Ambalaža

Ambalaža
Naslovnica prvoga broja časopisa, 1996.

Stručni časopis za proizvođače i korisnike ambalaže Instituta za ambalažu i tiskarstvo Tectus.

Opći podatci
Mjesto izdavanja
Zagreb
Početak izlaženja
1996.
Povezane osobe
Babić, Darko,
Marošević, Grozdan,
Milanović, Zlatko

Kategorije i područja
Kategorija
Uže područje