Objavljeno: .
Ažurirano: 7. lipnja 2022.

Marošević, Grozdan (Zagreb, 23. IX. 1930 – Zagreb, 27. XII. 2001), strojarski inženjer, stručnjak za grafičku tehnologiju.

Diplomirao je 1957. na Strojarsko-brodograđevnome fakultetu (→ Fakultet strojarstva i brodogradnje; sv. 1) u Zagrebu, gdje je doktorirao 1989. disertacijom Mehanizam dotrajavanja oštrica kružnih noževa za rezanje papira (mentor → R. Zgaga; sv. 1). Nakon diplome radio je u gospodarstvu, a od 1969. na Višoj grafičkoj školi (→ Grafički fakultet) u Zagrebu, od 1990. do umirovljenja 2000. kao izvanredni profesor. Bio je dekan (1979–82) te pročelnik Katedre za grafičke strojeve (1969–2000). Glavno područje njegova znanstvenog i stručnog rada je grafička tehnologija, osobito tribološka istraživanja te održavanje grafičkih strojeva. Autor je knjižice Ako vam stane auto (suautor D. Rovčanić, 1964), te skripta Programski zadaci iz tiskarskih strojeva (1974), Zbirka zadataka iz tehničke mehanike (1974), Tiskarski strojevi (1975), Programski zadaci iz grafičkih strojeva (1981), Održavanje grafičkih strojeva (1984), Principi rada tiskarskih strojeva (1989). Jedan je od pokretača časopisa → Acta Graphica kojemu je bio glavni urednik (1989–2000), kao i časopisu → Ambalaža (2000–01). Bio je član emeritus HATZ-a od 2000.


Ostali podatci
Što pročitati?

In memoriam. Prof. dr. sc. Grozdan Marošević. Ambalaža, 7(2002) 1, str. 11.

Marošević, Grozdan
Strojarski inženjer; stručnjak za grafičku tehnologiju.

Opći podatci
Ime
Grozdan
Prezime
Marošević
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 23. 09. 1930.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 27. 12. 2001.
Povezane osobe
Povezani časopisi

Kategorije i područja
Kategorija