Objavljeno: .
Ažurirano: 6. studenoga 2018.

Zgaga, Ranko (Zagreb, 9. VIII. 1926 – Zagreb, 1. XI. 1991), strojarski inženjer, stručnjak za materijale.

Diplomirao je 1952. na strojarskome odjelu Tehničkoga fakulteta u Zagrebu, a doktorirao 1968. na Mašinskome fakultetu u Beogradu disertacijom Značenje i određivanje optimalnog sadržaja ugljika i silicija u sivom lijevu s lamelarnim grafitom s obzirom na žilavost i čvrstoću. Od 1954. radio je u Zavodu za mehaničku tehnologiju Tehničkoga fakulteta (→ Fakultet strojarstva i brodogradnje), gdje je 1975. izabran u zvanje redovitoga profesora. Umirovljen je 1991. U fakultetsku nastavu uveo je kolegije Mehanička svojstva materijala, Tribologija i Izbor materijala. Bio je osnivač i pročelnik Zavoda za materijale (1971–91), predstojnik Katedre za nauku o metalima, predstojnik Matice za materijale, voditelj poslijediplomskoga smjera Materijali u strojarstvu. Bavio se istraživanjem nove metode za određivanje mikrožilavosti i napisao knjigu Optimalizacija kupovne robe na primjeru vijeka (1988). Dobitnik je Nagrade »Nikola Tesla« (1971).


Ostali podatci
Što pročitati?

Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 1979. do 1989. Zagreb, 1989., str. 192.

Zgaga, Ranko
Strojarski inženjer, stručnjak za materijale.

Opći podatci
Ime
Ranko
Prezime
Zgaga
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 09. 08. 1926.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 01. 11. 1991.
Nagrada
državne nagrade za znanost

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje