Područje: grafička tehnologija


Agić, Darko (Zagreb, 9. VIII. 1947), kemijsko-tehnološki inženjer, stručnjak za grafičku tehnologiju.

Diplomirao je 1972. na Kemijsko-tehnološkom odjelu Tehnološkoga fakulteta u Zagrebu, a doktorirao 2001. na Fakultetu organizacije…

Albrecht, Dragutin (Carl) (Gera, Njemačka, 23. VII. 1824 – Zagreb, 26. II. 1887), litograf i tiskar, osnivač prvoga litografskog zavoda (radionice) u Zagrebu.

Litografski i tiskarski…

ambalaža, sredstvo u koje se stavlja proizvod radi čuvanja tijekom transporta, skladištenja, prodaje, rukovanja i uporabe. Funkcije su joj: zaštitna (štiti robu od oštećenja, zagađenja, prljanja i drugih vanjskih utjecaja;…

Ambalaža, stručni časopis Instituta za ambalažu i tiskarstvo Tectus. Idejna začetnica, tvorac koncepta i realizatorica kojega je Drena Tejić-Milijević. Izlazi kvartalno od 1996., u razdoblju 2003–05. kao Ambalaža, grafička industrija,…

Baromić, Blaž (Vrbnik, nakon 1440 – Senj, nakon 1505), glagoljaški pisar i tiskar, osnivač prve poznate glagoljske tiskare na području Hrvatske.

Prvi se put spominje kao prepisivač u Mavrovu brevijaru…

Bekar, Dušan (Zagreb, 28. IV. 1931 – Zagreb, 24. XII. 2019), grafički dizajner, jedan od najproduktivnijih autora u području komercijalnoga dizajna u Hrvatskoj.

U Zagrebu je…

Beker, Zvonimir (Zagreb, 27. I. 1927 – Zagreb, 26. XII. 2017), grafički dizajner i ilustrator, jedan od najproduktivnijih autora u području industrijskoga dizajna u Hrvatskoj.

Studirao…

Bolanča, Stanislav (Zagreb, 10. V. 1946), kemijsko-tehnološki inženjer, stručnjak za tehnologiju tiska.

Diplomirao je 1971. na Kemijsko-tehnološkom odjelu Tehnološkoga fakulteta u Zagrebu, gdje je doktorirao 1981. disertacijom Studij…

Braut, Marija (Celje, 7. VIII. 1929 – Zagreb, 1. VII. 2015), fotografkinja, jedna od najistaknutijih predstavnica suvremene hrvatske fotografije.

Od 1941. živjela je u Zagrebu, gdje…

Bućan, Boris (Zagreb, 15. III. 1947 – Zagreb, 18. V. 2023), slikar i grafički dizajner, jedan od najistaknutijih hrvatskih grafičkih dizajnera.

Diplomirao je slikarstvo 1972. na Akademiji likovnih umjetnosti u…

Burato, Tomaso (Dubrovnik, 27. III. 1840 – Zadar, 17. I. 1910), fotograf, utemeljitelj Prvoga zavoda za fotomehanički tisak u Dalmaciji.

Fotografskim radom počeo se baviti početkom…

Dabac, Tošo (Nova Rača kraj Bjelovara, 18. V. 1907 – Zagreb, 9. V. 1970), fotograf, jedan od najplodnijih i najutjecajnijih hrvatskih fotografa.

U Zagrebu je završio…

Divald, obitelj osječkih tiskara u XVIII. i XIX. st. O podrijetlu i prezimenu nema sigurnih podataka, ali se kao moguće navodi švicarsko-francusko podrijetlo. Prezime Divald javlja se i u…

Dobrićević, Dobrić (Dobričević; Boninus de Boninis, Boninus de Ragusia) (Lastovo, 1457. ili početak 1458 – Treviso, Italija, 1528), tiskar, knjižar i nakladnik, jedan od začetnika tiskarstva u Europi.

Potječe iz…

Drobac, Antun (Dubrovnik, 13. VI. 1810 – Dubrovnik, 8. III. 1882), ljekarnik, kolekcionar i dagerotipist, jedan od začetnika fotografije u Hrvatskoj.

Nakon završetka studija ljekarništva u…

Faist, Zvonimir (Morović, Srijem, 16. II. 1914 ‒ Zagreb, 7. VIII. 2007), slikar i grafički dizajner, stručnjak u dizajnu grafičkoga promidžbenog materijala za industrijska poduzeća.

Diplomirao…

Fizi, Milan (Füzy, Milivoj Zvonko) (Pakrac, 28. X. 1904 — Zagreb, 3. VIII. 1976), fotograf i pedagog, autor jednoga od najznačajnijih udžbenika o fotografiji u Hrvatskoj.…

fotografija, postupak dobivanja trajne slike objekta djelovanjem elektromagnetskoga zračenja (najčešće svjetlosti, tj. vidljivoga dijela spektra) na fotoosjetljivu podlogu; također i pojedinačna slika dobivena tim postupkom.

Svjetlost odražena od realnog objekta…

Fotokemika, poduzeće za proizvodnju fotografskoga materijala osnovano 1947. u Zagrebu.

  

Reklamni materijal, 1955. 

Reklamni materijal, 1955.

Razdoblje od osnutka do kraja 1960-ih

Nastalo je spajanjem zagrebačke…

Gaj, Ljudevit (Krapina, 8. VII. 1809 – Zagreb, 20. IV. 1872), vođa hrvatskoga narodnog preporoda i pisac, osnivač Kraljevske povlaštene narodne ilirske tiskarnice dra Ljudevita Gaja…

Ghetaldus, poduzeće za proizvodnju optičke i fotomehaničke opreme osnovano 1949. u Zagrebu; vodeće poduzeće za tu djelatnost na području bivše Jugoslavije. Iako početci organizirane optičke djelatnosti u Hrvatskoj sežu u…

Glumac, Sergije (Ungvár, danas Užgorod, Ukrajina, 12. I. 1903 – Zagreb, 23. XII. 1964), slikar, grafičar i grafički dizajner, začetnik modernoga grafičkoga dizajna u Hrvatskoj u…