Područje: grafička tehnologija


Agić, Darko (Zagreb, 9. VIII. 1947), kemijsko-tehnološki inženjer, stručnjak za grafičku tehnologiju.

Diplomirao je 1972. na Kemijsko-tehnološkom odjelu Tehnološkoga fakulteta u Zagrebu, a doktorirao 2001. na Fakultetu organizacije…

Albrecht, Dragutin (Carl) (Gera, Njemačka, 23. VII. 1824 – Zagreb, 26. II. 1887), litograf i tiskar, osnivač prvoga litografskog zavoda (radionice) u Zagrebu.

Litografski i tiskarski…

Ambalaža, stručni časopis Instituta za ambalažu i tiskarstvo Tectus. Idejna začetnica, tvorac koncepta i realizatorica kojega je Drena Tejić-Milijević. Izlazi kvartalno od 1996., u razdoblju 2003–05. kao Ambalaža, grafička industrija,…

Arsovski, Mihajlo (Skoplje, 9. VII. 1937 – Zagreb, 24. VIII. 2020), grafički dizajner, jedan od ključnih dizajnera druge polovice XX. st. u Hrvatskoj.

Kratko je…

Baromić, Blaž (Vrbnik, nakon 1440 – Senj, nakon 1505), glagoljaški pisar i tiskar; osnivač prve poznate glagoljske tiskare na području Hrvatske.

Prvi se put spominje kao prepisivač u Mavrovu brevijaru…

Bekar, Dušan (Zagreb, 28. IV. 1931 – Zagreb, 24. XII. 2019), grafički dizajner; jedan od najproduktivnijih autora u području komercijalnoga dizajna u Hrvatskoj.

U Zagrebu je…

Bolanča, Stanislav (Zagreb, 10. V. 1946), kemijsko-tehnološki inženjer, stručnjak za tehnologiju tiska.

Diplomirao je 1971. na Kemijsko-tehnološkom odjelu Tehnološkoga fakulteta u Zagrebu, gdje je doktorirao 1981. disertacijom Studij…

Braut, Marija (Celje, 7. VIII. 1929 – Zagreb, 1. VII. 2015), fotografkinja, jedna od najistaknutijih predstavnica suvremene hrvatske fotografije.

Od 1941. živjela je u Zagrebu, gdje…

Bućan, Boris (Zagreb, 15. III. 1947), slikar i grafički dizajner; jedan od najistaknutijih hrvatskih grafičkih dizajnera.

Diplomirao je slikarstvo 1972. na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu u klasi…

Burato, Tomaso (Dubrovnik, 27. III. 1840 – Zadar, 17. I. 1910), fotograf, utemeljitelj Prvoga zavoda u Dalmaciji za fotomehanički tisak.

Fotografskim radom počeo se baviti početkom…

Dabac, Tošo (Nova Rača kraj Bjelovara, 18. V. 1907 – Zagreb, 9. V. 1970), fotograf, jedan od najplodnijih i najutjecajnijih hrvatskih fotografa.

U Zagrebu je završio…

Divald, obitelj osječkih tiskara u XVIII. i XIX. st. O podrijetlu i prezimenu nema sigurnih podataka, ali se kao moguće navodi švicarsko-francusko podrijetlo. Prezime Divald javlja se i u…

Dobrićević, Dobrić (Dobričević; Boninus de Boninis, Boninus de Ragusia) (Lastovo, 1457. ili početak 1458 – Treviso, Italija, 1528), tiskar, knjižar i nakladnik, jedan od začetnika tiskarstva u Europi.

Potječe iz…

Drobac, Antun (Dubrovnik, 13. VI. 1810 – Dubrovnik, 8. III. 1882) ljekarnik, kolekcionar i dagerotipist; jedan od začetnika fotografije u Hrvatskoj.

Nakon završetka studija ljekarništva u…

Fotokemika, poduzeće za proizvodnju fotografskoga materijala osnovano 1947. u Zagrebu.

  

Reklamni materijal, 1955. 

Reklamni materijal, 1955.

Nastalo je spajanjem zagrebačke poslovnice njemačkoga poduzeća Ozacel, osnovane 1936.…

Gaj, Ljudevit (Krapina, 8. VII. 1809 – Zagreb, 20. IV. 1872), vođa hrvatskoga narodnog preporoda i pisac; osnivač Kraljevske povlaštene narodne ilirske tiskarnice dra Ljudevita Gaja…

Gavranić, Pavao (Zagreb, 18. X. 1905 – Zagreb, 16. VII. 1973), slikar, grafičar i grafički dizajner, jedan od začetnika dizajna u području reklamne grafike u Hrvatskoj.…

Glumac, Sergije (Ungvár, danas Užgorod, Ukrajina, 12. I. 1903 – Zagreb, 23. XII. 1964), slikar, grafičar i grafički dizajner; začetnik modernoga grafičkoga dizajna u Hrvatskoj u…

grafička industrija, industrijska grana koja se bavi izradbom grafičkih proizvoda kao što su novine i časopisi, knjige i brošure, agitacijski i reklamni materijal (plakati, katalozi), obrasci, trgovačke knjige i poslovne…

grafički dizajn, likovno oblikovanje vizualnih elemenata u masovnoj komunikaciji, tj. različitih tiskovina i njihovih dijelova (knjige, novine, časopisi, tiskanice, novčanice, vrijednosni papiri i sl.), vizualnog identiteta poduzeća, ustanova, događanja i…

Griesbach, Đuro (Mitrovica, 25. X. 1911 — Zagreb, 27. III. 1999), fotograf, konstruktor fotografskoga pribora.

Nakon završetka trgovačke škole u Zagrebu 1928., otišao je u Berlin…

knjigoveštvo, završni dio grafičke proizvodnje koji obuhvaća izradbu knjižnoga bloka i korica te njihovo povezivanje u gotov grafički proizvod (knjiga, časopis, brošura, kalendar, bilježnica, mapa i sl.).

  …