Objavljeno: .
Ažurirano: 24. studenoga 2021.

Bolanča, Zdenka (Vinkovci, 8. IV. 1945), kemijsko-tehnološka inženjerka, stručnjakinja za zaštitu okoliša.

Diplomirala je 1970. na Kemijskom odjelu → Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta (sv. 4) u Zagrebu, na kojem je doktorirala 1977. disertacijom Istraživanje sastava oborina na području Zagreba od 1973. do 1976. godine (mentor M. Branica). Godine 1969–70. radila je na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu, potom 1970–80. u Centru za meteorološka istraživanja Republičkoga hidrometeorološkog zavoda, a od 1980. do umirovljenja 2011. na Višoj grafičkoj školi (→ Grafički fakultet) u Zagrebu, od 2001. kao redovita profesorica. Ondje je bila voditeljica Katedre za zaštitu okoliša 1999–2011. Područje njezina znanstvenog i stručnog interesa obuhvaća ekološki aspekt tehnologije tiska, održivost u digitalnom okružju, ekološki održivu ambalažu, grafički dizajn za ekološku održivost, reciklažu papira, alternativne grafičke materijale te postojanost grafičkih materijala i otisaka u uvjetima okoliša, na čemu su se temeljili i nastavni programi kolegija koje je predavala (Industrija i okoliš, Nove tehnologije i okoliš, Sustav upravljanja okolišem, Dizajn i okoliš i dr.). Suurednica je (s M. Mikotom) zbornika radova Graphic Arts. Technology, Design, Communications – Scientific Book (2005. i 2006). Redovita je članica HATZ-a od 2004., emerita od 2020.

Bolanča, Zdenka

Kemijsko-tehnološka inženjerka, stručnjakinja za zaštitu okoliša.

Opći podatci
Ime
Zdenka
Prezime
Bolanča
Mjesto i datum rođenja
Vinkovci, 08. 04. 1945.
Povezane ustanove
Grafički fakultet,
Prirodoslovno-matematički fakultet (PMF)

Kategorije i područja