Uže područje: grafičko inženjerstvo


Agić, Darko (Zagreb, 9. VIII. 1947), kemijsko-tehnološki inženjer, stručnjak za grafičku tehnologiju.

Diplomirao je 1972. na Kemijsko-tehnološkom odjelu Tehnološkoga fakulteta u Zagrebu, a doktorirao 2001. na Fakultetu organizacije…

Bolanča, Stanislav (Zagreb, 10. V. 1946), kemijsko-tehnološki inženjer, stručnjak za tehnologiju tiska.

Diplomirao je 1971. na Kemijsko-tehnološkom odjelu Tehnološkoga fakulteta u Zagrebu, gdje je doktorirao 1981. disertacijom Studij…

Grafički fakultet, visokoškolska i znanstvenoistraživačka ustanova Sveučilišta u Zagrebu, koja izvodi sveučilišne studije u znanstvenom polju grafičke tehnologije (područje tehničkih znanosti). Baštini dugogodišnju tradiciju nastave te discipline u Hrvatskoj te…

Mesaroš, Franjo (Vinkovci, 6. XI. 1922 – Zagreb, 29. X. 1996), grafički inženjer, jedan od utemeljitelja Više grafičke škole u Zagrebu.

Slovoslagarski zanat izučio je u…

Pap, Klaudio (Zagreb, 20. III. 1963), elektrotehnički inženjer, stručnjak za računalnu grafiku.

Diplomirao je 1988. na Elektrotehničkom fakultetu (→ Fakultet elektrotehnike i računarstva; sv. 4) u…

Sveučilište Sjever, visokoobrazovna ustanova u Koprivnici i Varaždinu osnovana 2014., koja iz tehničkog, biomedicinskog, društvenog i umjetničkog područja provodi studije na preddiplomskoj, diplomskoj te poslijediplomskoj razini. Na Sveučilištu je 2021.…

Žiljak Gršić, Jana (Zagreb, 25. VI. 1972), grafička dizajnerica, stručnjakinja za računalnu grafiku.

Diplomirala je 1996. na Studiju dizajna pri → Arhitektonskome fakultetu u Zagrebu (sv. 3),…

Žiljak, Vilko (Sveti Ivan Zelina, 18. XII. 1946), inženjer eksperimentalne fizike; začetnik računalne grafike u Hrvatskoj.

U Zagrebu je diplomirao eksperimentalnu fiziku 1973. na → Prirodoslovno-matematičkome fakultetu…