Objavljeno: .
Ažurirano: 30. kolovoza 2022.

Žiljak, Vilko (Sveti Ivan Zelina, 18. XII. 1946), inženjer eksperimentalne fizike; začetnik računalne grafike u Hrvatskoj.

U Zagrebu je diplomirao eksperimentalnu fiziku 1973. na → Prirodoslovno-matematičkome fakultetu (sv. 4) i doktorirao 1981. na Elektrotehničkome fakultetu (→ Fakultet elektrotehnike i računarstva; sv. 4) disertacijom Simulacija terminala Jugoslavenskog naftovoda kao stohastički proces (mentor → G. Smiljanić; sv. 4). Isprva je radio u poduzećima Industroprojekt (1970–76), Selk (1976–79) i Jugoslavenski (Jadranski) naftovod (1979–82), a 1982. zaposlio se na Višoj grafičkoj školi (od 1990. → Grafički fakultet) u Zagrebu, gdje je bio voditelj katedre za tiskarski slog i računarsku tehniku. U zvanje redovitoga profesora biran je 1999. Funkciju dekana Fakulteta obnašao je 1982–87. Umirovljen je 2015. Održavao je dodiplomsku nastavu na Studiju dizajna pri Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu i Studiju informatike na Tehničkome veleučilištu u Zagrebu te poslijediplomsku nastavu na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, Medicinskom, Građevinskom i Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, te na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu.

Bavi se istraživanjem, razvojem i primjenom informatičke, računalne i grafičke tehnike u širem području znanosti. U Hrvatskoj je začetnik matematičkoga modeliranja i simulacije, računalne grafike te vizualnoga istraživanja s pomoću računala. Iz tih područja organizirao je nastavu na dodiplomskim i poslijediplomskim studijima te objavio više knjiga (Simulacija računalom, 1982; Računarska tipografija, 1987; Stolno izdavaštvo. Desktop publishing. Obrada teksta i slike računalom, 1990; Postscrtipt programiranje grafike, s K. Papom, 1998. i dr.). Koautor je pet patenata u području infracrvenih boja; uveo je novu varijablu za mjerenje apsorpcije svjetlosti na 1000 nm. S Miroslavom Šutejom 1993. dizajnirao je hrvatske novčanice. Dobitnik je Godišnje državne nagrade za znanost 2010. Član je emeritus HATZ-a, kojega je bio dopredsjednik 2009–13. Od 2015. je professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu.


Ostali podatci
Što pročitati?

D. Kinert: Vilko Žiljak. Zagreb, 1996.

Prof. dr. sc. Vilko Žiljak. Grafički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska. Bibliografija. Informatologia, 41(2008) 1, str. 76–84.

Mrežne poveznice

Žiljak, Vilko, osobne stranice

Žiljak, Vilko
Inženjer eksperimentalne fizike; začetnik računalne grafike u Hrvatskoj.

Opći podatci
Ime
Vilko
Prezime
Žiljak
Mjesto i datum rođenja
Sv. Ivan Zelina, 18. 12. 1946.
Povezane ustanove
Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu,
Grafički fakultet,
Prirodoslovno-matematički fakultet (PMF)
Nagrada
državne nagrade za znanost

Kategorije i područja