Objavljeno: .
Ažurirano: 3. travnja 2024.

Žiljak Stanimirović, Ivana (Zagreb, 26. I. 1978), grafička dizajnerica, stručnjakinja za računalnu grafiku.

Diplomirala je 2001. na Studiju dizajna pri → Arhitektonskome fakultetu u Zagrebu (sv. 3), doktorirala je 2007. na → Grafičkome fakultetu u Zagrebu disertacijom Projektiranje zaštitne grafike s promjenjivim bojama digitalnog tiska u vidljivom i nevidljivom dijelu spektra (mentor → D. Agić). Na Grafičkome fakultetu zaposlena je od 2001., od 2015. u zvanju izvanredne profesorice. Predaje kolegije Tipografija, Računalna tipografija, Računalna grafika i dr. Uže područje njezina znanstvenoga rada u vezi je s teoretskim i praktičnim unapređenjem tehnologije dizajna i tiska, s naglaskom na zaštitu grafike uporabom ultraljubičastih i infracrvenih boja, mikroleća i holografije. Njezina su novija otkrića vezana uz programiranje nevidljivih zaštitnih kodova s multimedijalnom primjenom. Suautorica je nekoliko patenata u području infracrvenih boja, te knjiga Design of Digital Screening (s K. Papom i J. Žiljak Gršić, 2008), Infrared Security Graphics (s K. Papom i J. Žiljak Gršić, 2009), Infraredesign (s K. Papom, V. Žiljkom, J. Žiljak Gršić, 2013) i dr. Izlagala je na više samostalnih i skupnih izložaba dizajna u Hrvatskoj i inozemstvu, te oblikovala vizualne identitete različitih institucija, ambalažu proizvoda, opremu knjiga i časopisa. Dobitnica je Godišnje državne nagrade za znanost 2010.

Žiljak Stanimirović, Ivana
Grafička dizajnerica, stručnjakinja za računalnu grafiku.

Opći podatci
Ime
Ivana
Prezime
Žiljak Stanimirović
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 26. 01. 1978.
Povezane ustanove

Kategorije i područja